Dovre Group Oyj                             Pörssitiedote                    3.1.2019 klo 09.10

SaraRasa-yhtiön velkojen uudelleenjärjestely

Dovre Group Oyj:n osakkuusyhtiön SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:n täysin omistama tytäryhtiö PT SaraRasa Biomass  (tehdasyhtiö) on sopinut lainoittajansa kanssa pitkäaikaisen lainansa uudelleenjärjestelystä seuraavin taloudellisin seuraamuksin:

Lainan uudelleenjärjestelyn johdosta SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. kirjaa noin 800 000 euron kertaluonteisen nettotuoton vuodelle 2018. Lisäksi uudelleenjärjestelyn ehdoista seuraa, että yhtiö odottaa suuruudeltaan kumulatiivisesti noin 600 000 euron korkokulujen säästöä vuosien 2019-2025 aikana. Tämä tuleva korkosäästö on arvio ja riippuu ajanjakson korkokannasta ja takaisinmaksun ajoituksesta. Korkokulujen säästöistä johtuen tehdasyhtiöllä on ollut mahdollisuus ostaa kolmas pelletöintiyksikkö, jonka odotetaan nostavan tehtaan tuotantoa 35-50 % kesästä 2019 alkaen.

SaraRasa Bioindo odottaa vuoden 2018 nettotuloksensa olevan selvästi positiivinen myös ilman yllä mainittua lainojen uudelleenjärjestelystä johtuvaa kertaluonteista tuottoa. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon myyntisopimusten perusteella positiivisen tuloksen odotetaan jatkuvan.

Uudesta osakeannista johtuen Dovre Group Oyj:n omistusosuus SaraRasa Bioindo -yhtiössä laskee noin 20,3 %:sta noin 19,9 %:iin.  Tämän johdosta 1.1.2019 alkaen Dovre Group Oyj ei enää raportoi SaraRasa Bioindon lukuja osana taloudellista raportointiaan, koska SaraRasa Bioindo luokitellaan Dovre Groupin finanssisijoitukseksi. Muutoksen johdosta molemmat yritykset säästävät  taloudellisen raportoinnin kuluissaan ja voivat keskittyä omiin ydinliiketoiminta-alueisiinsa.

Lisätietoja:

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd.
Ilari Koskelo, hallituksen puheenjohtaja
ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group Oyj
Mari Paski, talousjohtaja
mari.paski@dovregroup.com
Puh. 020 436 2000
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. on puunjalostusteollisuuden oheisvirroista pellettejä tuottava yhtiö, jonka omistama ja operoima tuotantolaitos sijaitsee Surabayassa Indonesiassa. SaraRasan pääomistajat ovat Navdata Oy, Dovre Group Oyj sekä Finnfund.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com