Clean Motion överväger att dela den indiska verksamheten i två bolag, för att separera podtaxi-flottan och fordonstillverkningen. En delning möjliggör en renodling av verksamheterna som på ett bättre sätt reflekterar intresset från olika investerargrupper och gör att investering kan erbjudas separat.   

Clean Motion i Indien består av två verksamheter; fordonstillverkning samt podtaxi med kluster av fordon i Noida och Gurgaon. Målsättningen är att växa båda delarna, men primärt fokus ligger i att expandera den lokala tillverkningen, då det är en förutsättning för att kunna skala upp den kommersiella fordonsflottan.

Göran Folkesson, VD säger: ” Vi har under en längre tid diskuterat med potentiella investerare i Indien för att möjliggöra en kraftig expansion av såväl tillverkning som podtaxi. Vi har haft förseningar vad gäller beslutsprocessen hos de potentiella investerarna i Indien. Samtidigt känner vi att det kvarstår ett genuint intresse för verksamheterna och processen löper vidare. Ett hinder har varit att intresset oftast är kopplat till antingen tillverkning eller podtaxi. Att dela upp och erbjuda investeringar separat i de renodlade verksamheterna ser vi som en väg för att underlätta avslut.”

Podtaxiverksamheten visar kontinuerliga förbättringar och i december genomfördes över 20 000 betalda körningar.

Göran fortsätter: ”Vi har sett att vår roll som aktiv fordonsoperatörer är att demonstrera hur såväl elfordon som affärsmodell kan fungera på den indiska marknaden. Det har dessutom gett oss unik kontroll över fordonsflottan och skapat möjligheter för att prova olika koncept. Det är också en naturlig testplats för infrastruktur som snabbladdning och batteribyteskoncept.
Vi anser att det även framöver finns ett behov av en egen fordonsflotta för test och demonstration men vi ser också att det finns betydande marknadspotential att växa podtaxiverksamheten med fler fordon och fler platser.”

Vid en delning av verksamheten kommer podtaxibolaget att bli kund till Zbee India men också demonstrationsmiljö för Zbee gentemot externa kunder.

Fakta tillverkningsverksamheten
Verksamheten tillverkar och säljer Zbee lokalt i Indien. Nuvarande fokus är att öka det lokala komponentinnehållet dramatiskt vilket ger ett förenklat logistikflöde och betydande kostnadssänkningar.  Målsättningen är att kunna nå ett försäljningspris på c:a 40 000 SEK i Indien (exkl. ev. subventioner) Tillverkningen i Indien planeras bli vår första mikro-fabrik, ett koncept som är tänkt att användas globalt och som kan licensieras på andra marknader.

Fakta podtaxiverksamheten:
Verksamheten fokuserar på att tillhandahålla podtaxi för first/last mile connectivity i Indien. I nuläget drivs två kluster av fordon utgående från nav med tillgänglig parkering och laddinfrastruktur. Från naven finns ett antal tillgängliga måldestinationer, t.ex. närliggande metrostationer. Navet i Noida är ”Mall of India” och i Gurgaon är det ”DLF Cyber Hub”
Appbaserade lösningar planeras för att optimera den framtida verksamheten.
Intäktsflödet består i huvudsak av biljettintäkter men också reklamintäkter.

Lerum, 2019-01-14
För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-01-14 kl. 15:15 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

 

Bilaga