Saniona meddelar att UPenn avser fortsätta studien med NS2359 mot kokainberoende med högre dos efter blindad interimsanalys

Glostrup, DENMARK


PRESSMEDDELANDE

23 januari, 2019

  • University of Pennsylvania Treatment Research Center fortsätter den prövarinitierade studien 
  • Beslutet har baserats på en preliminär analys av ännu blinda data för de första femtio patienterna
  • God vetenskaplig grund för att NS2359 ska kunna motverka kokainberoende och alkoholmissbruk

Saniona (OMX: SANION), ett bioteknikföretag med inriktning mot CNS och ätstörningar, meddelar idag att University of Pennsylvania Treatment Research Center (TRC) avser att fortsätta den pågående Fas 2a-studien med en högre dosering av NS2359 mot kokainberoende. TRCs beslut är baserat på en interimsanalys av ännu blinda data för de första femtio patienterna i studien.

Den blinda preliminära analysen var inte inriktad på att finna statistiskt signifikanta skillnader mellan patientgrupperna (placebo eller NS2359) men prövarna konstaterade att det fanns tillräckligt stöd för en fortsättning av studien med en högre dosering. Eftersom studien kommer att fortsätta förblir resultat och data fortsatt blinda. Generellt verkade NS2359 tolereras väl och data från andra studier ger stöd för högre dosering för att utforska behandlingens hela potential inom denna indikation.

 “Vårt fokus när det gäller utvecklingen av Tesomet ligger på att behandla sällsynta ätstörningar, men vi har med intresse följt TRCs prövarinitierade studie av NS2359 mot kokainberoende. Med stöd av preklinisk och klinisk evidens ser Saniona och TRC en god vetenskaplig grund för NS2359 att motverka kokainberoende och alkoholmissbruk som utgör allvarliga folkhälsoproblem. Potentiellt kan det innebära viktiga kommersiella möjligheter för Saniona. Därför är det glädjande att TRC planerar en fortsättning av denna prövarinitierade studie”, säger Jørgen Drejer, vd för Saniona.

Fas 2a-studien finansieras med icke-utspädande anslag och genomförs av TRC vid University of Pennsylvanias behandlingsavdelning vid PENN / VA Center for the Studies of Addiction (CSA). Saniona har försett studien med läkemedelssubstansen NS2359. Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien omfattar totalt upp till 80 patienter, där hälften av patienterna får NS2359 och den andra hälften får motsvarande placebo under en period av åtta veckor. TRC har utfört en interimsanalys efter det att femtio patienter genomgått studien. Studien erhåller anslag från Dana Foundation och Groff Foundation.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post: tf@saniona.com

Informationen är sådan som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 08.00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Sanionas forskningscenter har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga


Attachments

20190123 - PR - NS2359 Interim analysis - SWE