INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Yhtiökokouksen päätökset


Pörssitiedote

Julkaistavissa 24.1.2019 klo 12.25


INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Investors House Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.4.2020 asti.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.2.2019 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi


Helsingissä 24.1.2019

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi