AroCell är medlem i SwedenBIO

Uppsala, SWEDEN


AroCell blev i veckan medlem i SwedenBIO, branschorganisationen för svenska Life Science företag. Syftet med medlemskapet är att ta del av den breda life science utvecklingen i Sverige och att ingå i SwedenBIOs nätverk och nätverksträffar.

AroCell utvecklar ett biomarkörtest som kan stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. SwedenBIO har ett stort nätverk som inkluderar allt från forskare, life science företag, finansiärer och olika serviceföretag som tillsammans arbetar för en konkurreskraftigt life science industri i Sverige. Det bidrar till en innovativ miljö för hela life sceince branschen, och AroCell är nu en del av det.

”Vi är glada av att vara del av SwedenBIOs nätverk och främja den svenska Life Science tillväxten. Det är viktigt för oss att verka både nationelt och internationellt och knyta starka relationer till både onkologiföretag och andra företag inom vården” säger Michael Brobjer, VD för AroCell.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

Denna informationen lämnades genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 15:30.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

 

Bilaga