Det er besluttet med virkning fra 31. januar 2019 at optage nedenstående realkreditobligation (SDO) til handel og officiel notering:

  

Udsteder / issuer DLR Kredit A/S
Første dato for handel / First day of trading  31-01-2019
ISIN DK0006347869
Instrument name/ticker 1,0 42A B 2040
Udstedelsesvaluta / Currency, issuance DKK
Årlig nominel rente / Nominal interest rate 1
Udløbsdato / Maturity date 01-10-2040
Terminer pr. år / Payments per year 4

   

For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66