Avidly_Logo.jpg
Source: Avidly Plc

AVIDLYN UUSI STRATEGIA 2019–2024, KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OSINKOPOLITIIKKA

Avidly Oyj, yhtiötiedote 30.1.2019 klo 9.40


Tavoitteena 100 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2024

Avidly Oyj:n hallitus on 30.1.2019 hyväksynyt yhtiön uuden strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä vahvistanut uuden osinkopolitiikan. Vuosina 2019–2024 Avidlyn tavoitteena on vuosittain yli 25 %:n orgaaninen kasvu ja yli 40 %:n kokonaiskasvu. Avidlyn liikevaihtotavoite vuonna 2024 on yli 100 miljoonaa euroa. Hallitus myös päivitti Avidlyn osinkopolitiikan vastaamaan paremmin strategiakauden voimakasta kasvutavoitetta.  

Voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysostoin

”Avidly on entistä selkeämmin kasvuyhtiö. Haemme voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Nopean kansainvälistymisen lisäksi haluamme olla toimialamme digitalisaation edelläkävijä”, Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen tiivistää.

Uusi strategia rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle:
 
1) Avidly pyrkii kasvattamaan huomattavasti HubSpot-teknologiaan perustuvia palveluitaan sekä orgaanisesti että yritysostoin olemassa olevilla markkinoilla (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) ja laajentumalla valituille alueille pääosin Euroopassa.

2) Avidly jatkaa Suomessa orgaanista kasvua täyden palvelun markkinointitoimistona, joka palvelee asiakkaita koko maassa. Yritys keskittyy palvelemaan keskisuuria yrityksiä kokonaisvaltaisilla, jatkuvilla markkinoinnin palveluilla sekä suuryrityksiä yksittäisillä markkinoinnin palvelualueilla.

Yhtiön liiketoiminta jaetaan kahteen liiketoiminta-alueeseen, ja yhtiöllä on kaksi erillistä raportointisegmenttiä 1.1.2019 alkavalta tilikaudelta alkaen. Uutta raportointirakennetta sovelletaan alkaen puolivuosikatsauksesta 2019, joka julkaistaan 22.8.2019. Liiketoiminta-alueet ja raportointisegmentit ovat:

  • Inbound-markkinointi (HubSpot-teknologiaan liittyvät palvelut)
  • Markkinointipalvelut (kokonaisvaltaiset markkinoinnin palvelut).

Liiketoiminta-alueiden tarkemmat kuvaukset ovat tämän yhtiötiedotteen lopussa.

Strategiakauden taloudelliset tavoitteet

Hallitus on asettanut uuden strategian pohjalta uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2019–2024. Nämä keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat:

- Vuosittain yli 25 %:n orgaaninen liikevaihdon kasvu ja yli 40 %:n kokonaiskasvu.
- Yli 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä.
- Vuotuinen liikevoitto (EBIT) 2–7 % liikevaihdosta nopeasta kasvusta huolimatta.

Liiketoiminta-alueille on asetettu seuraavat tavoitteet:  

Inbound-markkinointi:

  • Liikevaihdon orgaaninen kasvu yli 35 % vuodessa
  • Liikevaihdon epäorgaaninen kasvu yli 25 % vuodessa
  • Positiivinen liikevoitto (EBIT)

Markkinointipalvelut:

  • Liikevaihdon orgaaninen kasvu 5–10 %
  • Liikevoitto (EBIT) 7–12 % liikevaihdosta

Osinkopolitiikka
Avidly voi jakaa osinkona enintään 50 % sen vuosittaisesta nettotuloksesta strategiakaudella 2019 – 2024 edellyttäen, että osingonjako ei vaikuta Avidlyn kykyyn saavuttaa kaudelle 2019-2024 asetetut kasvutavoitteet.

Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen:
”Tulemme kasvamaan Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alueella rekrytoimalla ja kouluttamalla kymmeniä uusia HubSpot-osaajia. Olemmekin käynnistäneet merkittävät rekrytointiohjelmat kaikilla nykyisillä markkina-alueilla orgaanisen kasvun vahvistamiseksi. Lisäksi etsimme jatkuvasti mielenkiintoisia yritysostokohteita erityisesti Euroopassa. Tavoitteenamme on säilyttää asemamme yhtenä maailman johtavista HubSpot-partnereista ja hankkia erittäin vahva jalansija kaikilla valituilla markkina-alueilla.

Markkinointipalvelut-liiketoiminta-alueella keskitymme jatkuvien markkinoinnin palveluiden toimintamallien jatkokehittämiseen ja tuotteistamiseen. Lisäksi panostamme vahvasti digitalisaatiokyvykkyyksiemme kehittäminen edelleen sekä palveluiden toimittamiseen asiakkaidemme strategisten tarpeiden perusteella Suomessa.”

Avidlyn liiketoiminta-alueet ja toimintaympäristö

Inbound-markkinointi

Avidlyn Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alueella keskitymme tarjoamaan HubSpot-alustan ympärille rakennettuja palveluita ja integraatioita.

HubSpot on markkinoiden johtava teknologia-alusta, joka koostuu markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun työkaluista. HubSpot on New Yorkin pörssiin listattu yhtiö, jonka arvioitu liikevaihto vuodelle 2018 on yli 500 miljoonaa euroa. Se on nopeimmin kasvava inbound-markkinoinnin ja -myynnin teknologia-alusta, jonka vuotuinen kasvu on viimeisten neljän vuoden aikana ollut keskimäärin yli 40 % vuodessa.

Markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen inbound-menetelmiin tuottaa yrityksille arvokkaita ja helposti mitattavia tuloksia. Tulokset saavutetaan mahdollistamalla tehokkaiden, henkilökohtaisten asiakaskokemusten tarjoaminen asiakkuuden kaikissa vaiheissa. Prosessi alkaa kiinnostuneiden ja kohderyhmään kuuluvien potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemisesta yrityksen verkkosivustoon ja blogiin. Käyttämällä tietyn asiakkaan tarpeisiin tai vaatimuksiin nähden olennaista ja hyödyllistä sisältöä inbound-myynnillä ja -markkinoinnilla pyritään ohjaamaan oikeat potentiaaliset asiakkaat tehokkaasti myyntiputken eri vaiheiden läpi kohti oikeaa ostopäätöstä. Viime vuosina on ollut havaittavissa painopisteen siirtymistä kohti inbound-myyntiä ja -markkinointia yritysten ymmärtäessä yhä paremmin, miten arvokasta on huolehtia ihmisistä aina ensikiinnostuksesta lähtien myyntiputken ja asiakkuuden eri vaiheissa.

Avidlyn Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alue koostuu tällä hetkellä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tiimeistä. Niihin kuuluu yhteensä yli 50 asiantuntijaa, jotka keskittyvät kasvustrategioihin, inbound-markkinointiin ja -myyntiin sekä HubSpot-ohjelmistoon ja integraatioihin. Avidly on yksi maailman suurimmista HubSpot-ohjelmistoon liittyvien palveluiden tarjoajista. Avidlyn Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alueella keskitymme jatkossa markkina-aseman kasvattamiseen Pohjoismaissa sekä liiketoiminnan laajentamiseen Pohjoismaiden ulkopuolelle. Liiketoiminta-alueen kunnianhimoisena tavoitteena on nopea kansainvälinen kasvu sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Palvelemme asiakkaitamme kaikilla näillä osa-alueilla. Käytämme huomispäivän digitaalisia työkaluja antamaan myynti-, markkinointi- ja palveluorganisaatioille keinoja työskennellä paremmin ja tehokkaammin – älykkäästi, avuliaasti ja luotettavasti. Meille inbound on kaiken toimintamme keskiössä oleva ajattelutapa, filosofia ja kulttuuri, jota toteuttamalla meistä tulee maailman paras kasvukumppani.

Yhdistämällä neljän (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) HubSpot Diamond Partnerin (HubSpotin kumppanuusohjelman korkein taso) voimat Avidly on nopeasti kehittynyt yhdeksi maailman suurimmista inbound-toimistoista. Avidlyn Inbound-markkinointi-liiketoiminta-alue on datalähtöinen ja asiakaskeskeinen kasvutoimisto, joka antaa asiakkaillemme työkalut kasvun optimointiin.

Pyrimme pysymään muiden edellä modernin markkinoinnin jatkuvasti muuttuvassa kentässä. Se on ainoa tapa, jolla voimme auttaa asiakkaitamme menestymään, loistamaan, saavuttamaan tavoitteensa ja ylittämään ne.

Markkinointipalvelut

Markkinoinnin palvelut ja eri markkinointityökalut digitalisoituvat nopeasti. Niistä on tullut kasvun moottori, ja myös suomalaiset yritykset ovat hyötyneet digitalisaatiosta. Vuonna 2018 digimainonnan kasvuvauhti oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2017. Tämä näkyy myös markkinointibudjeteissa: vuonna 2018 digimediaan käytettiin globaalisti noin 44 % markkinointibudjetista, ja vuoteen 2020 mennessä luvun arvellaan nousevan lähelle 50:tä prosenttia.

Suuntaus on sama Suomessa, ja digitaalisista työkaluista hyödyn irti ottavat, myynnin ja markkinoinnin yhdistävät innovatiiviset yritykset kasvavat huomattavasti muita yrityksiä nopeammin. Kasvuvauhdista huolimatta enemmistö suomalaisyrityksistä on kansainvälisessä vertailussa kuitenkin vasta alkuvaiheessa myyntinsä ja markkinointinsa digitalisoinnissa. Tämä antaa digitaalisen markkinoinnin palvelujen tarjoajille erinomaisen ponnahduslaudan kasvuun.

Digitalisaation ja teknologian myötä markkinoinnin osaamisvaatimukset ja koko toimiala muuttuvat nopeasti. Esimerkiksi Forrester Consultingin ja Accenture Interactiven vuoden 2018 lopussa julkaiseman tutkimuksen mukaan eri puolilla maailmaa työskentelevistä markkinointipäättäjistä 26 % on sitä mieltä, että yksi markkinointijohtajan keskeisimmistä tehtävistä tulevien 12 kuukauden aikana on uuden teknologiastrategian käyttöönotto. Jatkossa toimialan rajojen määrittely onkin yhä vaikeampaa – ja myös merkityksettömämpää. Menestyjät tarttuvatkin uusiin mahdollisuuksiin ja ketteriin toimintatapoihin ennakkoluulottomasti.

Avidlyn Markkinointipalvelut-liiketoiminta-aluetarjoaa Suomen laajimman toimistoverkoston kautta monipuolista markkinointiosaamista asiakkaidensa kasvun tueksi. Palvelemme tällä hetkellä asiakkaitamme yhdellätoista paikkakunnalla: Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kehitämme toimintaamme entistä paremmin asiakkaiden digitaalisia tarpeita palvelevaksi ja tavoittelemme entistä vahvemmin jatkuvaa markkinoinnin toimintamallia, joka tähtää asiakkaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen markkinoinnin keinoin.

Näemme, että jatkossa asiakkaiden markkinoinnin tarpeet ovat entistä enemmän sidoksissa yhtiön strategiaan, ja tällöin markkinoinnin kumppanin on pystyttävä tarjoamaan kokonaisvaltaisia markkinoinnin ja viestinnän palveluita asiakkaan strategian toteuttamiseen. Uskomme, että erityisesti keskisuurten yritysten tarpeet markkinoinnin kokonaisvaltaiselle, luovalle strategiselle kumppanille kasvavat.

Avidlyn markkinointipalvelut-liiketoiminta-alue muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yhdeltä kumppanilta on mahdollista saada laajan markkinoinnin palvelutarjonnan lisäksi myös mm. viestinnän sekä mediatoimiston palvelut. Uskomme, että tämä ainutlaatuinen kokonaisuus yhdistettynä laajaan toimistoverkostoon Suomessa tarjoaa erityisen hyvän mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaa orgaanisesti Suomen muuttuvassa markkinoinnin toimintakentässä. Markkinointipalvelut-liiketoiminta-alueen pääasiallinen tavoite on jatkaa kannattavaa orgaanista kasvua Suomessa. Yhtenä kasvun mahdollisuutena näemme 500 yrityksestä koostuvan nykyisen asiakaskuntamme palvelemisen entistä useammalla palvelualueella. Tulemme jatkossa kehittämään toimintaamme niin, että se palvelee erityisesti asiakkaidemme strategisia ja digitaalisia tarpeita entistäkin paremmin.

Uskomme, että markkinoinnin teknologioiden tarjoamien uusien mahdollisuuksien lisääntyessä ja yritysten digitalisoitumisen jatkuessa markkinointi siirtyy yhä lähemmäksi yrityksen myyntitoimintoja tulevina vuosina, ja näin varsinkin digitaalisen markkinoinnin strateginen merkitys yritysten kasvun mahdollistajana kasvaa.

Uskomme, että teknologioiden lisäksi asiakkaan ja markkinoinnin palveluyritysten yhteistyön tehokkuudella ja syvyydellä on keskeinen merkitys markkinoinnin kehittämiseksi kriittiseksi kasvua aikaansaavaksi toiminnoksi yrityksissä. Markkinoinnin rooli yritysten liiketoiminnassa kasvaa, minkä myötä myös asiakkaiden tarpeet markkinoinnin kumppaneita kohtaan ovat muuttuneet. Markkinointi muuttuu entistä vahvemmin projektiluontoisesta tekemisestä kohti jatkuvaa strategista myynnin ja brändiarvon kasvattamista sekä asiakaskokemuksen kehittämistä.

Erityisesti keskisuurten yritysten haasteena tulee jatkossa olemaan nykyaikaisten markkinointiosaajien houkutteleminen työntekijöiksi. Näemme, että tämän myötä ulkoisten markkinointikumppaneiden rooli kasvaa tässä keskisuurten yritysten kohderyhmässä. Lisäksi uskomme, että uusien digitaalisten mahdollisuuksien rinnalla myös viestinnän ja sisältöjen rooli kasvaa jatkossakin osana yritysten strategisten tavoitteiden saavuttamista.


AVIDLY OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Jyrki Vaittinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 703 1662
Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 250 henkilön voimin 15 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi