Förändring av antal aktier och röster i Immunicum AB (publ) efter genomförd företrädesemission

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande

31 januari 2019

Förändring av antal aktier och röster i Immunicum AB (publ) efter genomförd företrädesemission

Immunicum AB (publ) ("Bolaget" eller "Immunicum") har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Den nyligen genomförda nyemissionen har medfört en förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Genom företrädesemissionen har antalet aktier och röster ökat med 20 383 412, vilket har ökat Bolagets aktiekapital med 1 019 170,60 SEK. Per den 31 januari 2019 uppgår därmed det totala aktiekapitalet i Immunicum till 4 612 876,55 SEK och det totala antalet aktier och röster till 92 257 531.

Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom den kontaktperson som angivits, den 31 januari 2019, kl 08.30.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Attachments

20190131_Immunicum Change in Number of Shares_SWE_Final