CellaVision AB lanserar ny produkt, CellaVision® DC-1, för mindre och medelstora blodlaboratorier

Lund, SWEDEN


Informationen lämnades för offentliggörande 2019-02-05 kl. 08:20.

Med CellaVision® DC-1 stärks bolagets globala position och öppnar upp ett nytt segment i marknaden omfattande ca 100 000 mindre och medelstora laboratorier.

Målgruppen för CellaVision® DC-1 är mindre och medelstora kliniska laboratorier som fram tills nu inte haft tillgång till digitala lösningar inom blodcellsanalys. Det nya marknadssegmentet utgörs av cirka 100 000 mindre och medelstora laboratorier och kan på sikt visa sig vara en marknad i nivå med, eller till och med större än, den marknad för stora laboratorier som CellaVision är aktiva på idag.

Med lanseringen av CellaVision® DC-1 fortsätter CellaVision att ligga i framkant inom sitt teknikområde och stärker väsentligen sin position på den globala marknaden för hematologi. CellaVision har genomfört noggranna lanseringsförberedelser och utbildningsinsatser och räknar med att från initialt låga försäljningsvolymer se en kontinuerligt växande försäljning av CellaVision® DC-1 under kommande år.

"Utvecklingen av en lösning för mindre och medelstora laboratorier har varit högt prioriterat för oss och vi är stolta över att kunna presentera CellaVision® DC-1. Med CellaVision® DC-1 ger vi mindre och medelstora laboratorier möjligheten att digitalisera sina processer för blodcellsanalys istället för att enbart arbeta med traditionella mikroskop och också ges möjligheten arbeta i nätverk med stora laboratorier där vi sedan tidigare har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Detta kommer att ha en betydande effekt på att säkra noggrannhet och pålitlighet vid diagnostisering av sjuka patienter, samtidigt som CellaVision också kan bidra till att effektivisera laboratoriernas arbetsflöden.", säger Zlatko Rihter, VD på CellaVision.

CellaVision har under utvecklingen av CellaVision® DC-1 gjort betydande teknologiska landvinningar och projektet har skapat värdefullt kunnande för framtiden.

I samband med MEDLAB i Dubai lanseras CellaVision® DC-1 och är kommersiellt tillgänglig för de marknader som accepterar CE-märkning. Under 2019 ansöker CellaVision om de godkännanden som krävs för att sälja produkterna på övriga marknader. CellaVision® DC-1 kommer att säljas genom bolagets globala distributörsnätverk.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB
Tel: +46 (0)733-62 11 06 | Epost: zlatko.rihter@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Indien och Thailand. 2017 var omsättningen 309 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se


Publicering
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som CellaVision AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2019-02-05 kl. 08:20.


Attachments

Pdf