Utbyttebeløp: 1,25 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 7. mai 2019
Ex-dato: 8. mai 2019
Record Date: 9 mai. 2019
Betalingsdato: 16 mai. 2019
Vedtaksdato: 7. mai 2019

Investorkontakt
Kontakt Stian Hasle
Tlf +47 97736022
E-mail Stian.Hasle@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12