Acarix anpassar processen för tysk ersättning - Lämnar in ny dokumentation i slutet av februari 2019

Malmö, SWEDEN


Press release
Malmö, 15 februari, 2019

Acarix anpassar processen för tysk ersättning
- Lämnar in ny dokumentation i slutet av februari 2019

Acarix AB (publ) (ACARIX: FN Stockholm) meddelar idag att en ansökan för ersättning för CADScorSystem® kommer att lämnas direkt till tyska Federal Joint Committee (G-BA).

Tidigare siktade Acarix på full ersättning i Tyskland före utgången av 2019, men nu förbereds ny lagstiftning som kommer att påverka den lokal ersättningsprocessen och resultera i förseningar.

Acarix intensifierar nu sin kontakt med G-BA om den fortsatta processen och har utarbetat dokumentation som kommer att lämnas in i slutet av februari, med full ersättning som slutmål. Därefter kräver myndigheterna åtta veckor för att bedöma dokumentationen och ge återkoppling om krav och eventuellt kompletterande uppgifter.

"Innan ny lagstiftning övervägdes höll vi vår tidslinje för ersättning sent under 2019, men den kommer nu att försenas. För att hålla uppe takten inledde vi omedelbart en diskussionsprocess med G-BA och kommer att få mer information i slutet av april", säger Per Persson, vd för Acarix.

Parallellt har Acarix också inlett en dialog mot större tyska försäkringskassor som självständigt kan besluta om ersättning för CADScorSystem®. Eftersom en stor del av sjukhusens utgifter finansieras av oberoende försäkringskassor skulle detta kunna leda till betydligt större tillgång till CADScorSystem® för sjukvården.

Den privata ersättningen påverkas inte av ovanstående förändringar.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Acarix är noterat på Nasdaq First North in Stockholm.
Wildeco Ekonomisk Information AB (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se) är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan som Acarix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 20.30 CET.

 

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets certifierade rådgivare. För mer information besök www.acarix.com.


Attachments

PR DE 20190215 SWE.