NORDIC ID JA AXZON INC. SYVENTÄVÄT YHTEISTYÖTÄÄN JA TUOVAT MARKKINOILLE RUOKA- JA LÄÄKETURVALLISUUTTA PARANTAVAN IOT-RATKAISUN

SALO, FINLAND


Nordic ID, reaaliaikaisia tuote- ja materiaalivirtojen seurantaratkaisuja kehittävä teknologiayhtiö ja  Axzon Inc., passiviisensoriteknologiamarkkinoiden johtaja, tuovat markkinoille ruoka- ja lääketurvallisuutta parantavan IoT -ratkaisun.  

Nordic ID ja Axzon Inc. syventävät yhteistyötään palvellakseen eri teollisuusalojen asiakkaita entistä monipuolisemmin. Axzonin sensoriteknologia mahdollistaa lämpötilan ja kosteuden seurannan mm kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Kumppanuden synnyttämät IoT-ratkaisut tukevat erityisesti yrityksiä, joille tuoteturvallisuus on ensisijaisen tärkeää.

“Nordic ID ja Axzon tarjoavat ruoka- ja lääketeollisuuden yrityksille tuoteturvallisuutta ja -kontrollia sekä materiaalivirran läpinäkyvyyttä parantavia ratkaisuja.  IoT-ratkaisumme avulla valmistajat tulevat parantamaan tuotevirran läpinäkyvyyttä ja sen hallintaa, tämä lisää tehokkuutta ja luotettavuutta”, sanoo Juha Reima, Nordic ID:n toimitusjohtaja.

Esimerkkinä ratkaisun käytännön sovelluksesta ovat esimerkiksi lämpötilavaihteluille herkkien tuotteiden, kuten lääkkeiden ja ruokien, kuljetuksen tai varastoinnin valvonta ja seuranta. Ratkaisu auttaa varmistamaan ettei toimitusketjun aikana ole tapahtunut tuotteita vahingoittavia vaihteluja lämpötilassa. Ruokateollisuudessa voidaan esimerkiksi varmistaa ettei kylmäketju ole katkennut matkalla tehtaalta myymälään tai varastoon. Näin valmistaja voi kontrolloida, että asiakkaille toimitetaan syömäkelpoisia, laadukkaita tuotteita.

Lisäksi ratkaisu tuo läpinäkyvyyttä materiaalivirtaan ja -käsittelyyn. Sensorien tuottamaa tietoa tuotteen matkasta valmistajalta tilaajalle auttaa valmistajaa optimoimaan logistisia prosessejaan, mutta myös varmentamaan että toimitettu tuote on oikea ja aito.

Nordic ID:n ohjelmistojen ja laitteistojen ominaisuudet täydentävät Axzonin sensoreita ja ohjelmistoa. Axzonin ReaderService- ohjelmiston Integrointi Nordic ID:n älylukijoihin mahdollistaa datan tehokkaan keräyksen ja hyödyntämisen. Asiakas pääsee käsiksi dataan paikallisesti tai pilvessä.

”Yhdistämälllä Nordic ID:n maailmanluokan UHF RFID -laitteita meidän ReaderService-palveluumme ja sensoriportfolioomme parannamme eri esineiden yhdistämistä ja näkyväksi tekemistä. Kokonaisvaltainen sensoriratkaisumme mahdollistaa minkä tahansa esineen digitaalisen kaksosen metadatoineen, tuottaen yrityksen liiketoimintatarpeita tukevaa tietoa”, sanoo Shahriar Rokhsaz, Axzonin toimitusjohtaja.

”Älylukijamme, kuten Nordic ID AR62 ja Nordic ID AR82, yhdistettynä Axzonin sensoriteknologiaan mahdollistavat ainutlaatuisen, kokonaisvaltaisen ratkaisun varsinkin tuoteturvallisuuden varmistamiseksi” toteaa Paul Murdock, Nordic ID Inc.in toimitusjohtaja. 


Lisätiedot:

Juha Reima
Toimitusjohtaja, Nordic ID Oyj
Juha.reima@nordicid.com
+358 50 555 3224


Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2017 - 31.3.2018 oli 8,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 6 % liikevaihdosta. Liikevaihdosta 83 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Nordic ID on listautunut Nasdaq First North - markkinapaikalle. 

www.nordicid.fi


Based in Austin, Texas, Axzon (formerly RFMicron, Inc) produces end-to-end wireless sensing solutions that bring the Internet of Things (IoT) to industry and businesses in need of real-time business insights into productivity, performance, and environmental threats along their supply chain. Since its founding in 2006, Axzon has led the expansion of sensing capabilities to meet the unique, large-scale demands of businesses whose success depends on knowing more about their operating conditions, including automotive manufacturing, healthcare, predictive maintenance, switchgear, cold-chain and data centers. Axzon’s solutions include wireless Smart Passive Sensors™, SMART Edge™ systems, and other patented and patent-pending industrial IoT solutions.

www.axzon.com

Liite


Attachments

Lehdistötiedote_NordicID+Axzon