StrongPoint har ansatt Erik Vaag som ny SVP People & Organisation Development, for å lede selskapets HR-funksjon. Han begynner i StrongPoint 17. juni.

Erik har lang erfaring fra flere selskaper innen FMCG-bransjen, farmasøytisk industri og konsulentvirksomhet. Han har jobbet fire år som CEO i Amesto Accounthouse og vært VP i OE Amesto-gruppen (1 200 ansatte). Han har også hatt ulike ledelsesfunksjoner innen HR for Coca-Cola i Norge og Sverige (opptil 2 300 ansatte) og vært direktør for undervisning og utvikling hos Alpharma Inc. (5 000 ansatte). Erik er for tiden Senior Management Consultant i ISCO-gruppen, et konsulent- og rekrutteringsselskap med over tretti års erfaring med internasjonale selskaper i Norge.

Jacob Tveraabak, CEO i StrongPoint sier; "Jeg er svært fornøyd med å kunne ønske Erik velkommen til StrongPoint. Erik har lang erfaring fra ulike lederstillinger i anerkjente organisasjoner, både som bedriftsleder med P&L ansvar i tillegg til senior HR-funksjoner. Jeg er trygg på at han vil gjennomføre nye og viktige tiltak til det beste for den videre utviklingen av StrongPoint».

Om den nye rollen, sier Erik: «Jeg ser fram til å bli en del av StrongPoint. Selskapet har ambisiøse planer og er i gang med en spennende reise. Sammen med ledelsen og de ansatte vil jeg gjøre mitt ytterste i den nyetablerte rollen, og sørge for at alle aktiviteter er godt forankret i selskapets strategi». 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Jacob Tveraabak

CEO StrongPoint ASA

Telefon: +47 90 82 13 70

 

Om StrongPoint:

StrongPoint's mission: Driving Retailers' productivity by providing innovative integrated Technology Solutions enabling store owners to perform to their full potential.

StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 540 medarbeidere i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Russland og Malaysia. Selskapet er notert på Oslo Børs. For ytterligere informasjon: www.strongpoint.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12