Oasmia Pharmaceutical förstärker ledningsgruppen och stärker organisationen

Uppsala, SWEDEN


För att öka resurserna och stärka affärsutvecklingen har Oasmia anställt Anette Sjödin som vice VD med fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Vidare stärks organisationen med en ny chef för regulatoriska avdelningen, Maria Nilsson Hagberg.

Uppsala, den 6 mars 2019 - Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att man anställt Anette Sjödin som vice VD med början senast 1 juni 2019 samt Maria Nilsson Hagberg som Director Regulatory Affairs med start 18 april 2019.

Anette Sjödin har drygt 25 års erfarenhet från lifescience-sektorn. Hon är biokemist med mångårig global erfarenhet från seniora positioner inom marknadsföring, projektledning och affärsutveckling. Närmast kommer hon från en position inom affärsutveckling på Nestlé Skin Health där hon har arbetat internationellt med in- och utlicensieringar samt haft ansvar för strategiska allianser.

Maria Nilsson Hagberg är apotekare med över 15 års erfarenhet som Regulatory Affairs Specialist. Maria har en gedigen bakgrund inom Regulatory Affairs kombinerat med erfarenhet från ledande roller, bland annat som VD och Head of Regulatory Affairs för ett regulatoriskt konsultbolag samt som Regulatory Affairs Manager på Fresenius Kabi på en internationell nivå.

”Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Anette till rollen som vice VD och Maria som Head of Regulatory Affairs, båda med mycket goda och relevanta erfarenheter inom sina respektive områden,” säger Mikael Asp, VD i Oasmia. ”Anettes kunskap och breda globala erfarenheter kommer att vara till stor nytta för att vidare utveckla verksamheten i det läge vi befinner oss med internationell kommersialisering i fokus. Marias mångåriga erfarenheter inom Regulatory Affairs kommer underlätta arbetet med ansökningarna till FDA avseende USA och andra marknader.”

Anette Sjödin kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

För mer information:
Mikael Asp, VD
Tel: 018 - 50 54 40
E-mail: mikael.asp@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ Stockholm: OASM) utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.oasmia.com twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 08.30 CET.

Bilaga


Attachments

PR Organisation SV 190306