Informationen lämnades för offentliggörande 2019-03-11 kl 08.20

CellaVision AB (publ) meddelar idag att bolagets valberedning föreslår omval av Sören Mellstig till styrelseordförande i CellaVision och omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Anna Malm Bernsten, Niklas Prager, Jurgen Riedl, Stefan Wolf. Torbjörn Kronander har avböjt omval. 

Valberedningen består av de fyra största ägarna representerade av valberedningens ordförande Christer Fåhraeus, (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur fonder), Nicklas Hansen (utsedd av William Demant Invest A/S), Joel Eklund (utsedd av Fosielund Holding AB). Valberedningen är sammankallad av Sören Mellstig som deltagit som adjungerad, men som ej ingår i valberedningen.

Valberedningens förslag på styrelsens sammansättning:
Sören Mellstig - styrelsens ordförande
Christer Fåhraeus - styrelseledamot
Åsa Hedin - styrelseledamot
Anna Malm Bernsten - styrelseledamot
Niklas Prager - styrelseledamot
Jürgen Riedl - styrelseledamot
Stefan Wolf - styrelseledamot

Torbjörn Kronander som ingått i CellaVisions styrelse de senaste 12 åren, har avböjt omval.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen väl möter kraven som kan ställas på kompetens och erfarenhet

Valberedningens övriga förslag till årsstämman som äger rum i Lund på CellaVision AB klockan 15:00 den 8 maj kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i början på april i år.

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus, Valberedningens ordförande, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 705-60 90 00 | Epost: cf@eqlpharma.com

Sören Mellstig, Styrelsens ordförande, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 705-13 65 81 | Epost: soren@mellstig.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Indien, Thailand, Spanien och Italien. 2018 var omsättningen 365 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se


Publicering
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som CellaVision AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2019-03-11 kl. 08:20.