Tryggingamiðstöðin hf. - Niðurstöður aðalfundar 14. mars 2019.

Reykjavík, ICELAND


Á aðalfundi Tryggingamiðstöðvarinnar hf. í dag, 14. mars 2019, voru samþykktar tillögur um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins, heimild til að kaupa eigin hluti m.a. á grundvelli endurkaupaáætlunar, starfskjarastefnu félagsins og þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.

Stjórnin félagsins var sjálfkjörin og verkaskipting innan stjórnarinnar er óbreytt frá því sem var á liðnu starfsári, en stjórnin er skipuð sem hér segir:

Í aðalstjórn:
Örvar Kærnested formaður,
Kristín Friðgeirsdóttir varaformaður,
Andri Þór Guðmundsson meðstjórnandi,
Einar Örn Ólafsson meðstjórnandi og
Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir meðstjórnandi.

Í varastjórn:
Bjarki Már Baxter og
Bryndís Hrafnkelsdóttir.

Í tilnefningarnefnd félagsins fyrir næsta starfsár voru sjálfkjörnar:
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir og
Jakobína H. Árnadóttir.

Nánar um niðurstöður aðalfundarins vísast til viðhengis sem fylgir tilkynningu þessari.

Ársskýrslu félagsins fyrir árið 2018 má finna á heimasíðu félagsins eða á eftirfarandi slóð:

http://arsskyrsla.tm.is/

Attachment


Attachments

Aðalfundur TM 190314 - niðurstöður fundarins