Source: Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmias CFO Anders Blom har sagt upp sig

Igår, den 25 mars, mottog Oasmia uppsägningen från bolagets CFO Anders Blom. Oasmias styrelse och VD har beslutat att till tillförordnad CFO utse Joakim Lindén. Joakim Lindén har lång erfarenhet av förändringsarbete i marknadsnoterade bolag bland annat som CFO. Anders Blom står till Oasmias förfogande tills vidare då ett slutdatum för hans anställning ännu inte överenskommits om.

För ytterligare information, kontakta
Mikael Asp, VD
Tel: 018 – 50 54 40
E-post: mikael.asp@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl 08:30 CET.

Bilaga