Source: Consti Yhtiöt Oyj

Consti Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

CONSTI YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2019, KLO 8.30

Consti Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019                                                          

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS JÄI HIEMAN EDELLISVUODESTA                   

1–3/2019 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1–3/2018):
·Liikevaihto 73,5 (62,3) milj. euroa; kasvua 18,0 %
·Käyttökate 0,5 (0,2) milj. euroa ja käyttökateprosentti 0,7 % (0,4 %)
·Liiketulos -0,4 (-0,2) milj. euroa ja liiketulosprosentti -0,5 % (-0,3 %)
·Tilauskanta 237,8 (250,2) milj. euroa; muutos -5,0 %
·Vapaa kassavirta -3,5 (-7,8) milj. euroa
·Osakekohtainen tulos -0,08 (-0,04) euroa

                                                
Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2019:
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2019 liiketulos paranee vuoteen 2018 verrattuna.

AVAINLUVUT (1 000€)1-3/
2019
1-3/
2018
Muutos %1-12/
2018
Liikevaihto73 48062 26718,0 %315 762
Käyttökate486231110,2 %-464
Käyttökateprosentti, %0,7 %0,4 % -0,1 %
Liikevoitto/-tappio-398-201-98,4 %-2 126
Liikevoitto/-tappio prosentti, %-0,5 %-0,3 % -0,7 %
Katsauskauden tulos-486-286-69,8 %-2 330
Tilauskanta237 763250 177-5,0 %225 082
Vapaa kassavirta-3 476-7 80155,4 %-7 140
Kassavirtasuhde, %n/an/a n/a
Korollinen nettovelka24 00120 29518,3 %19 582
Velkaantumisaste, %92,0 %80,5 % 83,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI %-4,5 %-1,7 % -4,5 %
Henkilöstö kauden lopussa1 0161 053-3,5 %1 046
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€)-0,08-0,04-100,0 %-0,30
IFRS 16 –standardin vaikutukset raportoituihin lukuihin on kuvattu osavuosikatsauksen taulukko-osan laadintaperiaatteissa.

Toimitusjohtaja Esa Korkeelan kommentti

”Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi 18,0 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 73,5 miljoonaa euroa. Talotekniikkaa lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Liikevaihdon kasvusta huolimatta katsauskauden liiketuloksemme ei noussut vielä tyydyttävälle tasolle, mutta parani selkeästi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Liiketoimintamme kannattavuus kehittyi pääosin positiivisesti katsauskauden aikana, mutta liiketulokseemme vaikutti negatiivisesti yksittäisen arvokiinteistön käyttötarkoitusmuutosprojektin jäljellä olevien suoritteiden toteutus. Kyseinen projekti on alkanut alkuvuonna 2017 ja se tullaan saattamaan loppuun vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Maaliskuun lopun tilauskantamme oli 237,8 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 5,6 prosenttia edellisen tilikauden lopun tilauskantaan verrattuna mutta oli 5,0 prosenttia vertailukautta pienempi. Saimme tammi-maaliskuun aikana uusia tilauksia 73,5 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 1,1 prosentin kasvua vertailukauteen nähden. Kokonaisuutena tilauskantamme laatu on tasaisesti parantunut alkuvuoden aikana ja vertailukautta suurempi osuus tilauskannastamme tulee realisoitumaan kuluvan vuoden aikana.

Käynnistimme helmikuun alussa ohjelman parantaaksemme yhtiön kannattavuutta ja kilpailukykyä. Työ käänneohjelman jalkauttamiseksi on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Uusi organisaatiorakenteemme on ollut voimassa 18.2.2019 lähtien, ja palaute sekä henkilöstöltämme että sidosryhmiltämme on ollut positiivista. Etenemme myös määrätietoisesti kohti kustannussäästötavoitteemme saavuttamista. Vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistettyjen toimenpiteiden ansiosta katsauskauden kiinteät kulumme olivat vertailukautta matalammat. Tulemme jatkamaan käänneohjelmamme läpiviemistä vauhdittaaksemme Constin suorituskyvyn parantumista ja strategian toteutusta. Tavoitteenamme on edelleen siirtää liiketoiminnan johtaminen lähemmäksi työmaatoteutusta, tehostaa liiketoimintaa tukevia sisäisiä palveluita sekä parantaa organisaation riskienhallintaa ja reagointikykyä.

Korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden markkinaympäristö jatkui hyvänä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämänhetkisen markkina- ja liiketoimintanäkemyksemme mukaan uskomme korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla myös loppuvuonna. Tässä tilanteessa markkinaympäristöä tärkeämpää on kuitenkin keskittyä sisäisten toimenpiteidemme onnistuneeseen läpivientiin. Odotan käänneohjelmamme nostavan suorituskykyämme vuonna 2019.”

Toimintaympäristö

Ammattimaisen korjausrakentamisen määrä on kasvanut Suomessa viimeiset 20 vuotta lähes yhtäjaksoisesti ja ylittänyt parhaimmillaan uudisrakentamisen arvon. Muuhun Eurooppaan verrattuna kasvu on ollut rakennuskantamme iästä johtuen ripeää. Korjausrakentamisen arvo talonrakennuksessa vuonna 2018 oli arviolta noin 12,9 miljardia euroa. Sekä Rakennusteollisuus ry että Euroconstruct ovat arvioineet talonrakentamisen kasvaneen Suomessa vuonna 2018 noin neljä prosenttia. Korjausrakentamisen kasvuksi Rakennusteollisuus arvioi 1,0 ja Euroconstruct 0,8 prosenttia. Uudisrakentaminen kasvoi kiivaan asuntorakentamisen seurauksena molempien arvioiden mukaan noin kuusi prosenttia.

Viimeisimmät tilastot uudistuotannon lupa- ja aloitusmääristä viittaavat siihen, että rakentaminen tulee hidastumaan pitkän nousun jälkeen talouskasvun rauhoittuessa. Lupa- ja aloitusmäärien kehityksestä huolimatta rakentamisen volyymi on edelleen korkealla tasolla, mistä johtuen muun muassa tietyn alihankintaosaamisen saatavuudessa on yhä haasteita. Toteutuessaan uudistuotannon volyymin laskulla odotetaan olevan kahtalainen vaikutus korjausrakentamisen markkinaan. Rakentamisen arvoketjun paineen hellittäessä resurssien saatavuuden ja laadun odotetaan paranevan, mutta toisaalta kilpailun erityisesti suurista korjaushankkeista odotetaan lisääntyvän.

Rakennusteollisuus ry ennustaa korjausrakentamisen jatkavan noin 1,8 prosentin kasvua vuonna 2019. Euroconstructin ennuste korjausrakentamisen kasvulle on 1,8 prosenttia. Korjausrakentamisesta yli puolet on asuinrakennusten korjauksia. Merkittävä osa korjausrakentamisen kasvusta tulee asuinkerrostalojen korjauksista kasvukeskuksissa. Yleisen taloudellisen tilanteen vaikutus varsinkin asuintalojen korjauksiin on huomattavasti vähäisempi kuin uudisrakentamiseen. Suurempi merkitys on teknisten korjausten kuten vesi- ja viemäriputkien, sähköjen ja julkisivujen korjaustarpeella sekä korjausten kannattavuudella. Kiinteistöliiton syksyllä 2018 julkaisema korjausrakentamisbarometri osoitti taloyhtiöiden korjausrakentamiselle lieviä kasvuodotuksia vuodelle 2019. Barometrin mukaan vahvimmat kasvuodotukset kohdistuivat pääkaupunkiseudulle. Valtaosa korjausrakentamisbarometrin vastaajista on ilmoittanut, että ajankohtaisella yleisellä taloustilanteella ei ole vaikutusta korjaushankkeiden toteutukseen.

LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n huhtikuun 2019 suhdannekysely osoittaa rakentamisen käänteen näkyvän LVI-urakoitsijoiden odotuksissa ja katseiden olevan kääntymässä uudistuotannosta korjaamiseen. Kyselyhetkellä LVI-urakoitsijoista noin 80 prosenttia koki uudisrakentamisen suhdannetilanteen vähintään tyydyttäväksi. Korjausrakentamisessa ja huoltotoiminnassa suhdannetilanteen kyselyhetkellä koki vähintään tyydyttäväksi noin 86 prosenttia.

Korjausrakentamisen, talotekniikan ja kiinteistöteknisen huollon aktiviteettia ylläpitävät rakennusten ikääntymisen lisäksi kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset, kaupungistuminen, tarve muuntaa rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen, taloautomatiikan kehittyminen sekä ikääntyvän väestön synnyttämä tarve esteettömille tiloille. Myös ilmastonmuutos lisää erityisesti julkisivukorjausten ja -huollon tarvetta.

Näkymät vuodelle 2019

Korjausrakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019. Rakennusteollisuus ry arvioi huhtikuun 2019 ennusteessaan Suomen korjausrakentamisen lisääntyvän 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Markkinatutkimuslaitos Euroconstructin marraskuussa 2018 julkistama kasvuarvio on 1,8 prosenttia.

Viimeisimmät tilastot uudistuotannon lupa- ja aloitusmääristä viittaavat siihen, että rakentaminen tulee hidastumaan pitkän nousun jälkeen talouskasvun rauhoittuessa. Lupa- ja aloitusmäärien kehityksestä huolimatta rakentamisen volyymi on edelleen korkealla tasolla, mistä johtuen tietyn alihankintaosaamisen saatavuudessa on yhä haasteita. Toteutuessaan uudistuotannon volyymin laskulla odotetaan olevan kahtalainen vaikutus korjausrakentamisen markkinaan. Rakentamisen arvoketjun paineen hellittäessä resurssien saatavuuden ja laadun odotetaan paranevan, mutta toisaalta kilpailun erityisesti suurista korjaushankkeista odotetaan lisääntyvän.

Consti arvioi, että sen koko vuoden 2019 liiketulos paranee vuoteen 2018 verrattuna.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään perjantaina 26.4.2019 klo 10.00 Hotel Lilla Robertsissa, osoitteessa Pieni Roobertinkatu 1-3, Helsinki. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Esa Korkeela ja talousjohtaja Joni Sorsanen.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019

Puolivuosikatsaus 1-6/2019 julkaistaan 26.7.2019
Osavuosikatsaus 1-9/2019 julkaistaan 25.10.2019

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:

Esa Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, puh. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, puh. +358 50 443 3045

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä liiketoiminta-aluetta: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2018 Consti-konsernin liikevaihto oli 316 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi


Liite