Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2019
30. april 2019


ATP opnår historisk højt afkast på 20 mia. kr. i årets første kvartal


Årets første kvartal var præget af rentefald både i USA og Europa og af stigninger på de globale aktiemarkeder. Investeringsporteføljen
gav et afkast på 20 mia. kr. før omkostninger og skat, svarende til 21,7 pct. i forhold til bonuspotentialet.

Det var primært stats- og realkreditobligationer, danske samt udenlandske børsnoterede aktier, der bidrog til det historisk høje
afkast for kvartalet med henholdsvis 7,4 mia. kr., 3,7 mia. kr. og 4,9 mia. kr.

”Vi har opnået et ualmindelig godt resultat i første kvartal af 2019 og leveret et meget højt afkast, hvilket er særdeles tilfredsstillende.
Når det er sagt, har vi generelt udsigt til lavere investeringsafkast i de kommende år, og vi ser samtidig stigende udsving
fra kvartal til kvartal. Vi fastholder derfor en disciplineret tilgang til vores porteføljekonstruktion og risikostyring, så vi
også på den lange bane kan skabe tilfredsstillende resultater,” siger Bo Foged, konstitueret direktør i ATP.

De seneste fem år er der opnået et gennemsnitligt afkast af investeringsporteføljen på 3,9 pct. pr. kvartal. Der har været positive
afkast af investeringsporteføljen i 17 ud af de seneste 20 kvartaler.

Afdækning beskytter pensionsgarantierne
Afdækningen af de garanterede pensioner skal sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller
falder. På grund af fald i renterne på danske og europæiske statsobligationer med lang restløbetid steg værdien af de garanterede
pensioner i årets første kvartal. Tilsvarende gav afdækningsporteføljen et positivt afkast. Samlet set gav afdækningen
et resultat på 40 mio. kr., og virkede således efter hensigten.

Periodens resultat
Resultatet for årets første kvartal blev på 17,1 mia. kr. Bonuspotentialet (ATP’s reserver) var ved udgangen af første kvartal
2019 på 109 mia. kr., svarende til en overdækning på 15,0 pct. i forhold til de garanterede pensioner på 728 mia. kr. ATP’s formue
udgjorde i alt 838 mia. kr.

ATP får ny opgave med administration af Obligatorisk Pensionsordning
Folketinget vedtog i marts en obligatorisk pensionsordning for personer på overførselsindkomst. Ordningen træder i kraft i
2020, og skal administreres af ATP. Ordningen vil som udgangspunkt omfatte mere end en mio. borgere, der skal spare op,
mens de er på overførselsindkomst.

”Det er en vigtig opgave, som vi er stolte af, at vi er blevet valgt til at løse. ATP er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed
i Danmark, og Obligatorisk Pensionsordning handler præcis om det,” siger Bo Foged, konstitueret direktør i ATP.


Yderligere information:
Stephan Ghisler-Solvang, Pressechef, +45 6122 9392, stg@atp.dk

Vedhæftet fil