Source: ALM Equity AB

ALM Equitys årsredovisning för 2018 är publicerad

2019-04-30

ALM Equitys årsredovisning för 2018 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.almequity.se. Den tryckta årsredovisningen beställs via info@almequity.se

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB
Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se