Keskisuomalainen Oyj:n osakemäärien muutokset

Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 16.5.2019 klo 10.30

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muunnettu A-osakkeiksi kolmen muuntovaatimuksen perusteella 6 687 kappaletta. Nämä osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 16.5.2019. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa 17.5.2019.

Osakkeet jakaantuvat muunnon jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 4 961 137 kappaletta ja 99 222 740 ääntä

A-osakkeita 5 775 566 kappaletta ja 5 775 566 ääntä

Muunto ei vaikuta osakkeiden kokonaismäärään, joka on 10 736 703 kappaletta eikä osakepääoman määrään, joka on 2 257 283,80 euroa. Osakkeiden kokonaisäänimäärä on 104 998 306 ääntä.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh: 050 68833

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com