Source: ALM Equity AB

ALM Equitys dotterbolag Småa AB tilldelas markanvisning i Årstafältet, Stockholm

Småa AB har tilldelats en markanvisning i Årstafältet etapp 4b med en preliminär byggrätt om ca 12 500 kvm BTA. Marken kommer att upplåtas med tomträtt.

Bolaget planerar för lägenheter med lokaler i bottenvåningen inom tilldelningsområdet. Planarbetet påbörjas omgående och tillträdet sker efter detaljplanen vunnit laga kraft. Inom etappen planeras även för fler hyresbostäder samt en ny grundskola för 900 elever.

De nya bostäderna blir en del av det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet Årstafältet, där totalt 6 000 bostäder, grundskolor, förskolor, verksamheter och en ny stadsdelspark ska byggas under de kommande tio åren. Sedan tidigare har Småa AB en markanvisning i Årstafältet etapp 2 norra där det planeras för en eventuell stationsentré i fastigheten till den kommande tunnelbanan.

”Vi är mycket glada för förtroendet och möjligheten att bidra med yteffektiva bostäder i en attraktiv stadsdel som får nära till park, natur, service och inte minst spårbunden kollektivtrafik. Med denna markanvisning får vi möjlighet att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att erbjuda stockholmarna kvalitativa och överkomliga bostäder”, säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ  First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB  Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se