Martela jatkaa vuoden 2018 aikana aloittamiaan tehostamistoimia kannattavuuden parantamiseksi ja aloittaa säästöohjelman, jonka tavoitteena on 4 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on sopeuttaa kustannusrakenne vastaamaan vallitsevia olosuhteita ja turvata asetetut tulostavoitteet. Kiinteiden kustannusten vähentämisen lisäksi, yhtiö selvittää myös eri vaihtoehtoja joilla kulurakennetta pystytään muuttamaan joustavammaksi. Asteittain toteutuvat säästöt realisoituvat vuoden 2020 alusta alkaen ja toteutuvat täysimääräisenä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Osana säästöohjelmaa Martela aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään 50 henkilön vähennykseen ja/tai enintään 90 päivää kestäviin lomautuksiin. Mahdolliset henkilöstöä koskevat toimenpiteet aloitetaan vuoden 2019 aikana ja viedään loppuun vuoden 2020 kuluessa. Suunnittelut henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet koskevat konsernin Suomen yhtiöitä lukuun ottamatta tytäryhtiö Kidex Oy:tä. 


”Martela-konsernin tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävää ja kilpailutilanteen kiristymiseen ei ole näkyvissä helpotusta. Viime vuonna tekemämme toimenpiteet sisäisten prosessien tehostamiseksi ja tukitoimintojen keskittämiseksi eivät ole riittäneet kompensoimaan katteiden heikkenemisen tuomaa tulosvaikutusta. Kustannusrakenteen sopeuttaminen kannattavuuden ja liiketoimintaedellytysten turvaamiseksi on välttämätöntä. Samanaikaisesti jatkamme panostuksia tarjotaksemme entistä laadukkaampia kokonaisratkaisuja Martela Lifecycle -mallilla”, toteaa toimitusjohtaja Matti Rantaniemi.


Martela-konsernin palveluksessa työskentelee Suomessa noin 430 henkilöä.


Matti Rantaniemi
CEO
Martela Oyj

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme  Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.