Pressemeddelelse

18. juni 2019


ATP udnævner administrerende direktør
   

Bo Foged, 48 år, tiltræder d.d. som administrerende direktør i ATP, og den 1. september 2019 indtræder Martin Præstegaard, 43 år, som viceadministrerende direktør og finansdirektør i ATP’s koncernledelse.

 ”Jeg er meget tilfreds med, at vi i bestyrelsen med dagens udmelding har løst en stor og vigtig opgave. Kravene er mange til ATP’s øverste ledelse. Både fra den danske befolkning, fra os i bestyrelsen, fra medarbejdere og koncernledelse i ATP og som bekendt også fra myndighederne. Det har været vigtigt for os, at vi tog os tid til dialog med relevante interessenter, og at vi fik testet markedet af for kandidater – både eksternt og internt. Alle er vejet på den samme vægt, og valget blev Bo Foged. Med Bo Foged som administrerende direktør og med Martin Præstegaard i koncernledelsen har vi et stærkt og kvalificeret ledelseshold i ATP”, udtaler Torben M. Andersen, bestyrelsesformand i ATP. 

 Om valget af Bo Foged siger Torben M. Andersen:

"Bo Foged er respekteret i den finansielle sektor for hans meget stærke kompetencer, ikke mindst når det handler om strategi og eksekvering. Bo har både i rollen som finansdirektør og konstitueret direktør vist, at han har evnerne, erfaringen og kapaciteten til at løfte opgaven. Derfor er vi i ATP’s bestyrelse meget tilfredse med, at han har sagt ja til at påtage sig opgaven.

Martin Præstegaard bliver viceadministrerende direktør

I forbindelse med at Bo Foged påtager sig det øverste ledelsesansvar i ATP, indtræder nuværende departementschef i Finansministeriet, Martin Præstegaard, i ATP’s koncernledelse som viceadministrerende direktør og vil ligeledes varetage rollen som finansdirektør.  

”ATP spiller en helt særlig rolle i det danske velfærdssamfund. Med Martin Præstegaard bliver ATP’s ledelse yderligere styrket i arbejdet med at løfte den samfundsopgave, ATP løser både i forhold til at skabe økonomisk grundtryghed i Danmark og med at være en effektiv og sikker formidler af velfærdsydelser. Der står stor respekt om Martin Præstegaards kapacitet og kompetencer, og jeg er meget tilfreds med, at han er klar til at påtage sig denne vigtige opgave,” siger bestyrelsesformand Torben M. Andersen. 

Bo Foged siger: ”Meget få direktører får lov til at være i praktik – og jeg må sige, at jeg virkelig er blevet tændt på opgaven. Det er spændende og udfordrende at stå i spidsen for ATP. Samfundsopgaven, forretningen og ikke mindst ATP’s dygtige medarbejdere og mine lederkollegaer har udkonkurreret mine betænkeligheder. Jeg ved, hvad jeg går ind til, og jeg blev meget glad, da bestyrelsen stillede det store spørgsmål.” 

”ATP er som hele Danmarks pensions- og administrationsselskab en af de helt centrale aktører i det danske velfærdssamfund. Jeg har fra min stol i Finansministeriet fulgt og arbejdet sammen med ATP, og jeg har stor respekt for den opgave, ATP løser for os alle – og for den faglighed og ordentlighed, som jeg kender ATP for. Det glæder jeg mig til at blive en del af,” siger Martin Præstegaard.

 
Fondsdirektør skifter til PFA

ATP’s fondsdirektør Kasper Ahrndt Lorenzen skifter til september til en nyoprettet stilling som koncerndirektør og Group CIO i PFA.

 Kasper Ahrndt Lorenzen siger i den anledning:

”Jobskiftet lå ikke umiddelbart i kortene, for jeg trives godt i ATP. Men på et tidspunkt i processen med PFA kunne jeg mærke, at lysten til at udfordre mig selv – på en mere kommerciel bane – var så stor, at jeg måtte slå til. Jeg ser meget frem til de nye udfordringer og til at bruge min viden og erfaring til gavn for PFA. Samtidig er jeg glad og også lidt stolt over alt det, vi har udrettet i ATP de senere år.”

 Torben M. Andersen udtaler:

”Vi har i bestyrelsen sat meget stor pris på Kasper og på vores samarbejde. Både på grund af de resultater, han har leveret, hans faglige kapacitet og de ændringer, han har stået i spidsen for i ATP. Jeg vil gerne på ATP’s vegne sige stor tak til Kasper og ønske ham alt det bedste i PFA. Og så må vi sammen med den nye ledelse i gang med at finde en ny fondsdirektør til ATP.”  

Bo Foged CV: https://atp.dk/Bo_Foged

Martin Præstegaard CV: https://www.fm.dk/om-os/ministeriet/organisationsdiagram/departementschef
 

Yderligere information

Pressechef Stephan Ghisler-Solvang: tlf. +45 61 22 93 92, stg@atp.dk

Senior presserådgiver Maria Lindeberg: tlf. +45 24 99 84 55, lin@atp.dk

Vedhæftet fil