Martelan yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskivat konsernin Suomen yhtiöitä lukuun ottamatta tytäryhtiö Kidex Oy:tä on saatu päätökseen.

Neuvottelujen lopputuloksena vähennetään noin 40 työpaikkaa, joista pääosa toteutetaan irtisanomisina.   Tämän lisäksi on sovittu mahdollisuudesta käyttää tarvittaessa määräaikaisia lomautuksia, joiden kesto on enintään 90 päivää. Lisäksi kustannussäästöjä kertyy normaaleista eläkkeelle siirtymisistä ja muusta henkilöstön vähentymisestä, jota ei korvata toimintojen uudelleen organisoinnin myötä. Edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta arvioitu kustannussäästö on vuositasolla noin 2 miljoonaa euroa ja toimenpiteet toteutuvat pääosin vuoden 2019 loppuun mennessä. Mahdolliset irtisanomisiin liittyvät kertaluontoiset korvaukset selviävät kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Neuvotteluissa päätetyt toimenpiteet johtuvat yhtiön tarpeesta parantaa toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä. Toteutettavat toimenpiteet ovat osa tehostamisohjelmaa, jolla Martela tavoittelee vuositasolla 4 miljoonan euron kustannussäästöjä vuoden 2020 loppuun mennessä siten, että ne toteutuvat täysimääräisenä vuonna 2021.

Martela-konsernin palveluksessa työskentelee Suomessa noin 430 henkilöä.


Matti Rantaniemi
CEO
Martela Oyj


Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme  Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.