Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.
Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse34.578103,733.586.609
12. juli 2019620106,0065.720
15. juli 2019640107,0068.480
16. juli 2019650107,0069.550
17. juli 201900,000
18. juli 2019600107,0064.200
Total under aktietilbagekøbsprogrammet37.088103,933.854.559

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 118.753 egne aktier, svarende til 4,33% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID
620                FED.CO           106.00           20190712 12:28:37.528192                       XCSE

640                FED.CO           107.00           20190715 16:36:17.686017                       XCSE

650                FED.CO           107.00           20190716 15:09:09.523944                       XCSE

600                FED.CO           107.00           20190718 14:47:32.555123                       XCSE

Attachment