PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ekstraordinær generalforsamling den 12. august 2019 med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Eventuelt

Bestyrelsens forslag om at Hans Jacob Carstensen og William Vitved Kvist vælges som nye medlemmer af bestyrelsen blev vedtaget (punkt 2).

Bestyrelsen består herefter af Bo Rygaard (formand), Henrik Møgelmose (næstformand), Hans Jacob Carstensen, William Vitved Kvist, Benny Olsen, Gert Petersen, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen.

Vedhæftet fil