Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       15. august 2019
                                                                                                                                                 Meddelelse nr. 87/2019

Jyske Realkredit åbner fastforrentet konverterbar 0%-obligation med udløb i 2040


Jyske Realkredit vil udstede nye særligt dækkede obligationer fra kapitalcenter E. Obligationerne vil være DKK-denominerede fastforrentede konverterbare obligationer med 0% i kuponrente og udløb d. 1. oktober 2040.

Obligationerne vil blive registreret i VP SECURITIES A/S og Jyske Realkredit vil søge om optagelse til handel af obligationerne på NASDAQ Copenhagen A/S.

De endelige vilkår vil blive offentliggjort i en separat fondsbørsmeddelelse.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit


www.jyskerealkredit.dk