Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

15. august 2019

Ringkjøbing Landbobank udsteder Tier 2 kapital

Under henvisning til selskabsmeddelelse af den 13. august 2019 meddeles det hermed, at Ringkjøbing Landbobank med virkning fra den 22. august 2019 udsteder Tier 2 kapital for i alt EUR 100 mio.

Udstedelsen har en løbetid på 10 år med første call (indfrielsesmulighed) efter 5 år. Renten på udstedelsen er for hele løbetiden aftalt til en 3 måneders Euribor rente + en margin på 175 basispunkter og med rentefastsættelse hver tredje måned.

Udstedelsen, som er arrangeret af Nordea Bank Abp, noteres på London Stock Exchange, og den aftages af forskellige institutionelle investorer.

Udstedelsen sker som led den løbende kapitalplanlægning i banken.


Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet fil