Nasdaq Copenhagen A/S
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

 

Selskabsmeddelelse nr. 27/2019

 
Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

 

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

 

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

 

 
19. august 2019 

Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 33

Sydbank offentliggjorde den 1. maj 2019 et aktietilbagekøbsprogram på 250 mio. kr. Aktietilbagekøbet startede den 2. maj 2019 og vil være afsluttet senest den 31. december 2019.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal
aktier
Gennemsnitlig
købskurs
Transaktions-værdi (kr.)
Akkumuleret seneste meddelelse1.020.000 125.894.160,00
12. august 2019
13. august 2019
14. august 2019
15. august 2019
16. august 2019
20.000
20.000
22.000
22.000
21.000
113,32
110,71
108,77
106,96
109,35
2.266.400,00
2.214.200,00
2.392.940,00
2.353.120,00
2.296.350,00
I alt uge 33105.000 11.523.010,00
I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet
 

1.125.000
  

137.417.170,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S.
Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.
Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 1.721.236 egne aktier, svarende til 2,78 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
                         
Karen Frøsig                                      Bjarne Larsen
adm. direktør                                     bankdirektør

Vedhæftet fil