Data Respons har mottatt en kontrakt på 17 millioner kroner med en kunde i Tyskland innen industriell automasjon (Smart Factory).

Kontrakten omfatter R&D Services og high-end dataløsninger (embedded solutions) som integreres i kundens avanserte instrumenter for høypresisjons analyse og diagnostering. Leveransene vil finne sted i 2020 med ytterligere muligheter fremover.

- De store trendene med økt automatisering, industriell digitalisering (også kalt Industri 4.0) og tingenes internett (IoT) gir gode vekstmuligheter for selskapet vårt. Tyskland er Europas største marked for industrielle R&D tjenester og løsninger. Vi har vært til stede i Tyskland siden 2005 og har en sterk plattform med 7 lokasjoner og 500 ansatte. Tyskland stod for 25% av konsernets omsetning i første halvår 2019 og vi forventer fortsatt vekst fremover, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

For ytterligere informasjon:
Kenneth Ragnvaldsen, CEO, Data Respons ASA, tel. +47 913 90 918.
Rune Wahl, CFO, Data Respons ASA, tel. + 47 950 36 046

Om Data Respons
Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innen industriell digitalisering, IoT og embedded solutions markedet. Vi tilbyr R&D tjenester og smarte løsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som transport og bilindustrien, industriell automasjon, telekommunikasjon og media, romfart, forsvar og sikkerhet, medisinsk teknologi, energi og maritim og finans og offentlig sektor.

Data Respons ASA er notert på Oslo Børs (ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologi-indeksen. Selskapet har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Taiwan og Tyskland. www.datarespons.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.