INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, FINLANDINVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 19.8.2019 klo 14.35


INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Investors House Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (”Ovaro”) osakkeina maksettavasta varojen jakamisesta seuraavasti:

Hallitus on valtuutettu jakamaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 2.414.582 yhtiön omistamaa Ovaron osaketta, mikä vastaa yhtiön omistamien Ovaron osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää. Ovaron osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Hallitus päättää osakkeiden jakosuhteesta yhtiön ulkona olevien osakkeiden ja jaettavien osakkeiden määrän perusteella.

Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaron osakkeiden mahdollisia murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisellä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista ehdoista ja käytännön kysymyksistä murto-osien käteishyvitysten maksamiseen liittyen.

Lisäksi yhtiö maksaa osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Varainsiirtovero on 2,0 % osakkeina maksettavan varojenjaon arvosta.

Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulee vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.

Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,43 euroa osakkeelta) 1.7.2019 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että kaikki 2.414.582 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi noin 10,7 miljoonaa euroa (1,78 euroa osakkeelta).

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden jakaa varoja harkintansa mukaan osinkoina ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista varojen jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen osakkeiden jakamisen mahdollisesti vaatimien teknisten korjausten sekä muutosten tekemiseen.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 2.9.2019 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Uskomme, että Investors House kasvuyhtiönä ja Ovaro käänneyhtiönä ovat arvokkaammat erikseen kuin yhdessä. Siksi Investors House suunnittelee jakavansa Ovaro-osakkeet osakkeenomistajilleen. Kumpaakin yhtiötä voidaan kehittää niiden omien tavoitteiden ja strategioiden perusteella.’’

Helsingissä 19.8.2019

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi