Delårsrapport 1. halvår 2019 for Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg, DENMARK


NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2019/05

Aalborg, 20. august 2019


Bestyrelsen har d.d. godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2019.

Resumé
Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S viser i perioden et underskud på 13,4 mio. kr. mod et underskud på 13,6 mio. kr. for samme periode i 2018. 

Resultatet er inden for de udmeldte forventninger, som er et underskud i 2019 i niveauet 15-20 mio. kr. inklusive spillersalg og uden europæisk deltagelse. 

Omsætningen udgør 28,9 mio. kr. mod 35,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet i omsætningen skyldes hovedsageligt et fald i TV-indtægterne, som følge af manglende deltagelse i mesterskabsspillet for Superligasæsonen 2018/2019.  

Resultat af transferaktiviteter viser i første halvår et underskud på i alt 2,0 mio. kr., som kan henføres til afskrivninger på kontraktrettigheder. Resultatet af transferaktiviteterne for samme periode sidste år var et underskud på 5,7 mio. kr. 

AaB’s egenkapital udgør 76,2 mio. kr. pr. 30. juni 2019. Den likvide beholdning udgør 10,6 mio. kr., og obligations- og aktiebeholdning udgør 22,9 mio. kr.

AaB har pr. 30. juni 2019 et likvidt beredskab på 33,5 mio. kr.

Resultatforventningerne for regnskabsåret 2019 fastholdes, og der forventes således fortsat et underskud før skat på mellem 15 og 20 mio. kr. Heri er indeholdt yderligere strategiske investeringer i både kommerciel udvikling, faciliteter og spillere. Resultatforventningen for 2019 er inklusive transferindtægter og uden europæisk deltagelse. 

AaB er efter seks spillerunder af Superligasæsonen 2019/2020 placeret på en syvendeplads. 

AaB’s mission er igennem fodbold at underholde og skabe oplevelser på et økonomisk bæredygtigt grundlag. 

AaB’s vision er at være samlingspunkt for hele Nordjylland og til stadighed være en del af toppen af dansk fodbold – både på og uden for banen.

Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Thomas Bælum
Administrerende direktør

For yderligere info: Thomas Bælum 2251 7901

Vedhæftet fil


Attachments

Delårsrapport 2019