logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Oyj on sopinut uudesta lainan takaisinmaksun aikataulusta Kreosin kanssa

Yhtiötiedote, Helsinki, 13.9.2019 klo 15.00

Nexstim Oyj on sopinut uudesta lainan takaisinmaksun aikataulusta Kreosin kanssa

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”), neuromodulaatioyritys, joka markkinoi kehittämäänsä uraauurtavaa aivostimulaatioteknologiaa vakavan masennuksen yksilölliseen hoitoon ilmoittaa, että se on sopinut uudesta lainan maksuaikataulusta Kreos Capital V (UK) Limitedin (”Kreos”) kanssa. Tänään hyväksytyn sopimuksen mukaan Nexstim lyhentää lainapääomaa maksamalla Kreosille kaksi ylimääräistä vapaaehtoista 600 tuhannen euron lyhennyserää, joista ensimmäinen maksetaan syyskuussa 2019 ja toinen marraskuussa 2019.

Nexstim ja Kreos ovat sopineet näistä varhaisista takaisinmaksuista, jotta Nexstimin velkaantumisaste saadaan entistä parempaan tasapainoon ja alle kahden miljoonan euron taso saavutetaan lainapääoman jäljellä olevassa määrässä ennen vuoden 2019 loppua. Vapaaehtoiset takaisinmaksut pienentävät vastaavassa suhteessa Kreosille aiemman maksuaikataulun mukaan kuukausittain maksettavia lyhennyseriä, ja laina erääntyy joulukuussa 2021 aiemman maksuaikataulun mukaisesti. Kreosilta saadun lainan muut ehdot säilyvät ennallaan: jäljellä olevan lainan korko on 10,75 % vuodessa ja Kreosille annettujen warranttien ehdot pysyvät ennallaan.

Yhtiö arvioi, että nykyinen käyttöpääoma loppuu vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämä arvio perustuu varovaiseen liikevaihtoennusteeseen ja kuluarvioon huomioiden yhtiön nykyiset rahavarat. Arvion oletuksena on lisäksi, että Yhtiö pystyy täyttämään Kreos Capital V (UK) Limitedin (”Kreos”) kanssa solmimansa lainasopimuksen uudet ehdot ja ettei mitään sellaista sopimusrikkomusta tai olennaista haitallista muutosta tapahdu, joka antaisi Kreosille oikeuden periä lainan takaisin ennenaikaisesti. Jos Yhtiö ei pysty täyttämään sovittuja ehtoja ja tapahtuu edellä tarkoitettu sopimusrikkomus tai muutos, jonka perusteella Kreos perii lainansa takaisin ennenaikaisesti erääntyneine korkoineen ja palkkioineen, Yhtiö arvioi, että Yhtiön käyttöpääoma loppuisi tällöin marraskuussa 2019.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi: ”Kreosin kanssa sovitut lyhennyserät ovat osa pitkän aikavälin rahoitusstrategiaamme. Pienempien kuukausimaksujen ansiosta käteisvarojen käyttö toimii jatkossa paremmin. Arvioimme edelleen eri rahoitusvaihtoehtoja ja strategisia vaihtoehtoja liiketoimillemme. Huhtikuun 2019 osakeannin yhteydessä liikkeeseenlaskettujen antioikeuksien (warranttien) perusteella tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat maksut odotetaan olevan Yhtiölle mahdollisesti merkittävä rahoituslähde loka-marraskuussa 2019.”

Aris Constantinides, General Partner, Kreos Capital, kommentoi: ”Tuemme edelleen Nexstimiä vakavan masennuksen hoidossa käytetyn NBT®-laitteiston kaupallistamisessa, mikä on tällä hetkellä keskeinen painopistealue Nexstimin strategiassa.”


Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:


Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas  diagnostiikka ja hoito. 

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivinen aivostimulaatioteknologia nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä,  SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite