På foreningens ordinære generalforsamling den 30. april 2019 besluttede generalforsamlingen, jf. tidligere offentliggjort meddelelse, at søge Finanstilsynet om tilladelse til flytning af afdelingen til Investeringsforeningen Nykredit Invest.

Finanstilsynet har godkendt flytningen og afdelingen vil med virkning fra den 1. oktober 2019 blive overflyttet fra Investeringsforeningen Investin til Investeringsforeningen Nykredit Invest.

I forbindelse med flytningen vil afdelingen ændre navn på Nasdaq fra Investin Balanced Risk Allocation (short name INIBRA) til Nykredit Invest Balanced Risk Allocation (short name NYIBRA), jf. meddelelse af den 18. september 2019 fra Nasdaq. Afdelingens ISIN ændres ikke i forbindelse med flytningen
  

Sidste handelsdag for andele under navnet Investin Balanced Risk Allocation vil være mandag den 30. september 2019 og første handelsdag for andele under navnet Nykredit Invest Balanced Risk Allocation vil være tirsdag den 1. oktober 2019.  

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted på telefon 44 55 92 00.


Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil