Den 11. april 2019 igangsatte SP Group A/S (SPG) et aktietilbagekøbsprogram jf. selskabsmeddelelse nr. 14/2019 af 27. marts 2019. Aktietilbagekøbsprogrammet blev udvidet den 29. april 2019 med DKK 15 mio. (selskabsmeddelelse nr. 29/2019) til DKK 55 mio. Aktietilbagekøbsprogrammet er forlænget og udvidet jf. selskabsmeddelelse nr. 45/2019 af den 22. august 2019 med DKK 40 mio. Ved aktietilbagekøbsprogrammet, som løber i perioden fra den 11. april 2019 til og med den 10. april 2020, vil SPG købe aktier for et maksimalt vederlag på DKK 95,0 mio.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat efter bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 596/2014 af den 16. april 2014 om markedsmisbrug, den såkaldte ’markedsmisbrugsforordning’, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb.

Vedhæftet fil