Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 10. oktober 2019, kl. 9.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S. 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling vedhæftes denne meddelelse, ligesom indkaldelsen kan findes på foreningens hjemmeside, bildanmark.dk.

Såfremt der er spørgsmål til denne meddelelse, kan henvendelse ske til dirketør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.


Med venlig hilsen

Investeringsforeningen BIL Danmark

Tage Fabrin-Brasted

Vedhæftet fil