logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp i teknologi licens förhandlingar med ett ledande akademiskt institut i Kalifornien

Pressmeddelande, Helsingfors, 2 oktober 2019 kl 9.00 (EEST)

Nexstim Abp i teknologi licens förhandlingar med ett ledande akademiskt institut i Kalifornien

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”), ett företag inom neuromodulering som tagit fram och marknadsför en banbrytande teknik för hjärnstimulering för individanpassad behandling av egentlig depression, meddelar att de har ingått i förhandlingar med med ett ledande akademiskt institut i Kalifornien, USA om licens till deras technologi för behandlingen av patienter med mycket svår depression som är sjukhusbundna och kan vara i risk för självmord.

Detta skulle kunna öppna en helt ny marknad för Navigerad TMS i TRD (Treatment Resistant Depression dvs. behandlings resistent Depression) behandling. Denna marknad är helt skild från den nuvarande marknaden för depression behandling.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande kommentar: ”Föreningen av denna teknologi och Nexstims’s SmartFocus® navigering ser ut att kunna förse marknaden för behandlingen av TRD (behandlings resistent Depression) med ett nytt och effektivt alternativ till behandlingen av denna patientgrupp. Vi tror att Nexstim’s unika navigering och precision är avgörande för bättre behandlingsresultat. Marknadstillfället ser också ut att vara mycket attraktivt speciellt i USA där cirka 650 psykiatriska sjukhus där uppskattningsvis 160 000 patienter av den här typen behandlas årligen.”

Det kan inte garanteras att de diskussionerna kommer att resultera i ett licensavtal. Företaget har inte fastställt en tidsplan för diskussionerna, och har ingen avsikt att kommentera ytterligare om inte företaget på annat sätt har fastställt att ytterligare upplysningar är lämpliga eller krävs enligt lag.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga