Source: LR Realkredit A/S

LR Realkredit A/S - Ekstraordinære indfrielser (CK93)

I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a,LR Realkredit A/S - Ekstraordinære indfrielser (CK93) stk. 1 oplyser LR Realkredit A/S hermed om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. den 4. oktober 2019. Oplysningerne fremgår af vedlagte fil.


Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via OMX.

Spørgsmål kan rettes til controller Henrik Damtoft på tlf.nr. 3342 0825.


Med venlig hilsen

LR Realkredit A/SVedhæftet fil