Selskabsmeddelelse nr. 10 - 2019

Nyt vedrørende vindmølleproducenten Senvion  

Senvion har den 21. oktober 2019 udsendt en offentlig meddelelse, hvoraf det fremgår, at vindmølleproducenten Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) køber udvalgte europæiske aktiver fra Senvion og herunder den portugisiske vingeproducent, Ria Blades.

Handlen, som er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, forventes ifølge Senvion gennemført inden udgangen af 2019.

Roblon indgik den 2. september 2019 en standstill aftale med Senvion, der udløb den 4. oktober 2019. Således har selskabet i henhold til denne aftale undladt at igangsætte eventuelle yderligere juridiske tiltag overfor Senvion-koncernen mens Senvion har anerkendt Roblons fremsatte krav om kompensation på 3,6 mUSD.

Ledelsen i Roblon finder Senvions frasalg til SGRE positivt. Der afventes imidlertid mulighed for at få afholdt møde med ny ejer af Ria Blades og frasolgt del af Senvion-koncernen for at høre om deres planer med opkøbet. Det er fortsat uafklaret om der bliver tale om at genoptage det forretningsmæssigt samarbejde.

Ovennævnte ændrer ikke ved ledelsen hidtidige forventninger til regnskabsåret 2018/19, der i delårsrapporten for 3. kvartal 2018/19 pr. 11. september 2019 lød på en omsætning i niveauet 270 mDKK og et resultat før skat på minus 20 mDKK.

Frederikshavn, den 21. oktober 2019

Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen                                                      Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                                                          Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300


Vedhæftet fil