SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2019, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Resultatet for perioden 1-3. kvartal 2019 er på -0,8 mio. kr. før og efter skat. For 3. kvartal 2019 var resultatet på -1,0 mio. kr. før og efter skat.
  • Indre værdi var d. 30. september 2019 9,9 kr. pr. aktie. Ultimo 2018 var indre værdi 20,1 kr. pr. aktie. Der er i 2019 udloddet udbytte på 10 kr. pr. aktie.
  • Selskabets egenkapital var d. 30. september 2019 37,2 mio. kr., som var sammensat af likvider m.m. på netto 12,1 mio. kr. samt aktier i Rias A/S for 25,1 mio. kr.
  • Efter opkøb ejer Strategic Investments A/S 60% af aktiekapitalen og stemmerettig­hederne i SmallCap Danmark A/S. Strategic Investments A/S har oplyst at selskabet ønsker at videreføre bestræbelserne på salg af SmallCap Danmark A/S’ børsplatform.
  • På en ekstraordinær generalforsamling d. 25 september 2019 valgtes ny bestyrelse. Den nye bestyrelse er identisk med bestyrelsen for Strategic Investments A/S og består af Katja Nowak Nielsen, Lars Stoltze og Peter Ott som formand.
  • SmallCap Danmark A/S forventer i 2019 driftsomkostninger i størrelses­ordenen 4 mio. kr. mod en tidligere forventning om driftsomkostninger i størrelsesordenen 5 mio. kr. Baggrunden for ændringen er bl.a. det aflyste udbud af aktier i Rias A/S.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil