Tornatorin Suomen metsien käypä arvo nousee 184 miljoonaa euroa

Imatra, FINLAND


Tornator Oyj pörssitiedote 25.11.2019 klo 15.00      

  

Tornatorin Suomen metsien käypä arvo nousee 184 miljoonaa euroa

Tornator Oyj:n Suomen metsien käypä arvo (IFRS) nousee 184 miljoonaa euroa. Yhtiö omistaa Suomessa noin 620 000 hehtaaria metsämaata, jonka tasearvo 31.12.2018 tilinpäätöksessä oli noin 1 289 miljoonaa euroa (biologiset hyödykkeet) ja arvostuksen päivityksen jälkeen noin 1473 miljoonaa euroa, eli noin 2370 euroa/hehtaari. Käyvän arvon määrityksen tekee ulkopuolinen arvioitsija Indufor Oy.

Käyvän arvon nousun taustalla on puun kotimaisen kysynnän ennustettu kasvu lähivuosina sekä Tornatorin kyky vastata markkinoiden kysyntään, minkä odotetaan johtavan puun yksikköhintojen nousuun ja korkeampiin kassavirtoihin arvon määrityksessä käytettävän ennusteperiodin (70 vuotta) aikana.

Toinen merkittävä tekijä arvonnousussa on metsän arvostuksessa käytettävän diskonttokoron lasku. Yhtiö laskee nimellistä diskonttokorkoa 0,25%-yksikköä 5,25%:iin verojen jälkeen. Käyvän arvon laskennassa käytetään reaalista diskonttokorkoa, jossa inflaatio-oletuksena on EU:n virallinen pitkän aikavälin tavoitetaso 2,0%. Diskonttokoron laskun ajureina toimivat sekä pitkien markkinakorkojen lasku että yhtiön omavaraisuuden tavoitetason nosto 40 %:iin.

Metsän käyvän arvon tarkemmat laskentaperiaatteet on kuvattu yhtiön 2018 tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdissa konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet. 

Metsien käyvän arvon nousu parantaa merkittävästi vuoden 2019 tulosta käyvin arvoin mitattuna, mutta sillä ei ole kassavirtavaikutusta.   

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi


Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.Contact Data