DLR Kredit gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR den 4. december 2019.

Grundlaget for auktionerne vil være særligt dækkede obligationer (SDO’er), som DLR Kredit udsteder til brug for refinansiering af lån pr. 1. januar 2020.

Udbudsmængder samt auktionstidspunkter og auktionsvilkår fremgår af vedlagte fil.


Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil