Source: ALM Equity AB

ALM Equity vinner markanvisning i Barkarby Centrum, Järfälla Kommun

Stockholm, 2019-12-19

ALM Equity AB har vunnit markanvisningstävling i Barkarby Centrum. Preliminär byggrätt om ca 24 000 kvm BTA. Marken kommer upplåtas som äganderätt med tillträde när detaljplan vunnit laga kraft. Inom området planerar bolaget för bostäder, mobilitetshus med parkering, hotell och verksamhetslokaler i direkt anslutning till Barkarby pendeltågsstation.

Markanvisningen förutsätter ett formellt beslut i kommunstyrelsen preliminärt i mars 2020.

"Vi är mycket glada att vinna tävlingen i Barkarby Centrum som kommer bli västra Stockholms nya knutpunkt vid den planerade tunnelbanan. Läget är optimalt med närhet till spårbunden trafik, handel och service. Med kvadratsmarta bostäder och mobilitetshuset vid torget skapar vi goda förutsättningar för att få en attraktiv plats med liv och rörelse under dygnets alla timmar” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se