Source: ALM Equity AB

ALM Equity: Mark- och miljööverdomstolen ger klartecken i Kevinge Strand, Danderyd

Stockholm, 2020-01-20

ALM Equity (ägarandel 50%) har tillsammans med investerare drivit detaljplan för att konvertera befintligt kontorshus till unika bostäder på fastigheten Skeppet 12 intill Stockholms Golfklubb i Danderyd. Efter överklagan av detaljplan ger Mark- och miljööverdomstolen sitt utlåtande: det finns inte skäl att medge prövningstillstånd. Därmed vinner detaljplanen laga kraft.

ALM Equitys byggrättsportfölj ökar med ca 1 500 kvm BOA. "Nu kan arbetet fortsätta med att skapa sjönära, moderna bostäder i ett unikt läge intill Edsviken och komplettera området med ett fint tillskott av bostäder." säger Joakim Alm, VD, ALM Equity AB.


För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se