logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp byter vd – Mikko Karvinen utnämnd till interim vd

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 11 februari 2020 kl. 9.00

Nexstim Abp byter vd – Mikko Karvinen utnämnd till interim vd

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Martin Jamieson har beslutit att lämna sin befattning som vd och styrelseledamot i bolaget. Martin Jamieson avgår med omedelbar verkan.

Nexstims styrelse har utnämnt Mikko Karvinen (född 1976) till interim vd. Han började på Nexstim som ekonomidirektör i augusti 2014.

Martin Jamieson lämnade följande kommentar: "Jag lämnar Nexstim efter att ha jobbat med teamet i fyra år och bevittnat bolagets utveckling mot kommersialisering av behandlingsverksamheten. Jag är övertygad om att bolaget kommer att ha avsevärd inverkan på individanpassad och effektiv behandling och diagnostisering av krävande sjukdomar och störningar i hjärnan.”

”På Nexstims och styrelsens vägnar vill jag tacka Martin Jamieson för hans betydande insatser för bolaget. Jag önskar honom all framgång med hans nya utmaningar”, säger Leena Niemistö, ordförande för Nexstims styrelse.

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 17 10
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga