Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.
Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.


Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse79,257112.098.884.093
7. februar 2020700126,0088.200
10. februar 202070127,008.890
11. februar 2020700127,0088.900
12. februar 2020700127,0088.900
13. februar 2020700127,0088.900
Total under aktietilbagekøbsprogrammet82,127112.609.247.883

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 82,127 egne aktier, svarende til 3,09% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.


Med venlig hilsen


Torben Schultz
Adm. direktør


                       
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID
46                  FED.CO           126.00           20200207 10:56:12.318887                                           XCSE
654                FED.CO           126.00           20200207 10:56:35.880436                                           XCSE

70                  FED.CO           127.00           20200210 14:56:50.630273                                           XCSE

40                  FED.CO           127.00           20200211 10:00:04.765326                                           XCSE
289                FED.CO           127.00           20200211 11:42:20.101146                                           XCSE
371                FED.CO           127.00           20200211 14:59:15.334975                                           XCSE

700                FED.CO           127.00           20200212 11:59:31.261355                                           XCSE

700                FED.CO           127.00           20200213 12:02:32.194164                                           XCSE

Attachment