Resultatet før skat udgør 52,5 mio.kr., hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 50-55 mio.kr. Resultatet efter skat udgør 42,6 mio. kr. og forrenter egenkapitalen med 10,0%.


Vedhæftede filer