Täydennys Admicom Oyj:n 10.3.2020 klo 10:00 julkaistuun yhtiötiedotteeseen: Admicom ostaa rakennusalan kustannuslaskennan ohjelmistotalo Tocoman Oy:n

Jyväskylä, FINLAND


ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 10.3.2020 KLO 17:30

Täydennys Admicom Oyj:n 10.3.2020 klo 10:00 julkaistuun yhtiötiedotteeseen: Admicom ostaa rakennusalan kustannuslaskennan ohjelmistotalo Tocoman Oy:n


Admicom täydentää tänään 10.3.2020 klo 10:00 julkaisemansa yhtiötiedotteen tietoja koskien kaupankäynnin kohteena olevan Tocoman Oy:n tasetta.

Täydennetyt tiedot ovat esitettyinä alla.

Tocoman Oy:n edellisen 30.6.2019 päättyneen tilikauden tase oli vahva ja taseen loppusumma oli 899 teur. Yhtiön oma pääoma oli 258 teur ja omavaraisuusaste 38 %, pitkäaikaisen velan ollessa 36 teur. Koneiden ja kaluston osuus oli alle 100 teur.

Alla on esitetty täydennyksen sisältävä alkuperäinen yhtiötiedote.


ADMICOM OSTAA RAKENNUSALAN KUSTANNUSLASKENNAN OHJELMISTOTALO TOCOMAN OY:N

Admicom Oyj toteuttaa strategisen yrityskaupan hankkimalla helsinkiläisen ohjelmistoyritys Tocoman Oy:n (”Tocoman”) koko osakekannan. Yritysoston avulla Admicom vahvistaa sen entuudestaan merkittävää markkina-asemaa rakennusalan järjestelmätoimittajana.

Tocoman Oy:n tilikauden 30.6.2019 liikevaihto kasvoi n. 10 % edellisvuodesta 3,3 miljoonaan euroon ja 90 % yhtiön liikevaihdosta oli toistuvaa laskutusta. Yhtiö on tehnyt kuluvina vuosina merkittäviä panostuksia sen tuotteiden muuttamiseksi pilvipalveluiksi, mikä on hidastanut osittain myynnin kasvua ja vaikuttanut kannattavuuteen. Yhtiön raportoitu käyttökate (EBITDA) oli 7 % liikevaihdosta viimeksi päättyneellä tilikaudella ja kannattavuuden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti tulevaisuudessa. Tocoman Oy:n edellisen 30.6.2019 päättyneen tilikauden tase oli vahva ja taseen loppusumma oli 899 teur. Yhtiön oma pääoma oli 258 teur ja omavaraisuusaste 38 %, pitkäaikaisen velan ollessa 36 teur. Koneiden ja kaluston osuus oli alle 100 teur. Yhtiöllä ei ole aktivoituja tuotekehitysmenoja taseessa.

Kauppahinta on 10,3 miljoonaa euroa, josta 7,3 miljoonaa euroa suoritetaan käteisvastikkeena ja noin 3 miljoonaa suuntaamalla yhteensä 41 923 osakkeen osakeanti Tocomanin emoyhtiö Tocoman Group Oy:lle (”Tocoman Group Oy”, ”Myyjä”). Osakkeiden merkintähintana käytetään tammikuun (1.1. – 31.1.2020) kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia (71,56 euroa). Käteisellä maksettava osa kauppahinnasta rahoitetaan Admicomin likvideillä varoilla.

Tocomanin kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla jo pitkä historia ja vankka markkina-asema erityisesti keskisuurten ja suurten rakennusyritysten segmentissä. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Seppä: ”Olemme erittäin iloisia saadessamme Tocomanin mukaan osaksi Admicom-konsernia. Asiakkaidemme kautta aloitettu yhteistyö kääntyi keskusteluissa hyvin loogisesti syvemmälle tasolle ja yhdessä luomme rakennusalalle ylivertaisen kokonaisuuden. Tässä vaiheessa tiedämme sen, että Tocomanin kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmat ovat arvostettuja myös Admicomin asiakaskunnassa.

Uusi vaihe Tocomanissa alkaa toimitusjohtajavaihdoksella, kun Tocomanin tuotestrategiasta aiemmin vastannut Miikka Enkovaara ottaa tehtävät haltuun yhtiön aiemmalta toimitusjohtajalta Henri Lähdesmäeltä. Haluamme kunnioittaa Tocomanin vahvuuksia ja katsomme rauhassa, millä tavoilla ja millä aikajänteellä toimintojamme voidaan yhdistää syvemmin.”

Tocoman Oy työllistää noin 20 asiantuntijaa Helsingissä. Tocoman Oy:n henkilöstöllä on pitkä toimialatuntemus rakennusalalta sekä ohjelmistokehityksestä, mikä vahvistaa Admicomin toimialaosaamista edelleen.


Tocoman Oy – rakennusalan kustannuslaskennan ratkaisujen edelläkävijä

Tocoman Oy on Helsingissä vuonna 1989 perustettu kasvava rakennusalan ohjelmistoihin keskittynyt yritys ja edelläkävijä etenkin kustannuslaskennan, aikataulutuksen, BIM:n sekä kustannusseurannan työkalujen kehittämisessä. Tocoman on ollut luomassa kustannuslaskennan standardia rakennusalalle Suomessa ja Tocomanin ratkaisuja käyttää Suomessa yli 4 000 rakennusalan ammattilaista alan johtavista yrityksistä aina pienempiin paikallisiin toimijoihin. Sekä Admicomin että Tocomanin visiota yhdistää rakennusalan ratkaisujen modernisoiminen ja siirtäminen digiaikaan.

Tocoman Oy:n uusi toimitusjohtaja Miikka Enkovaara: ”Admicomin ja Tocomanin yhteisellä osaamisella ja voimavaroilla luomme Suomeen vahvan rakennusalan ohjelmistotalon, jolla on alan johtavat tuotteet. Pystymme tarjoamaan jokaiselle rakennusliikkeelle mahdollisuuden tehostaa toimintaa digitalisaatiolla. Uskon myös siihen mahdollisuuteen, että tulevaisuudessa pääsemme toteuttamaan rakennus- ja talotekniikka-alan digitalisaatiota myös Suomen ulkopuolella.”


Yrityskaupan vaikutukset Admicomin liiketoimintaan

Kauppa on osa Admicomin kasvustrategiaa. Tocomanin palvelut täydentävät hyvin Admicomin nykyistä liiketoimintamallia ja tarjoavat entistä vahvempia kilpailuetuja rakentamisen sekä talotekniikan sektoreilla. Kauppa tukee Admicomin uusmyynnin kehittymistä lähivuosina.

Kaupalla ennakoidaan olevan noin 2,5 - 3 miljoonan euron positiivinen vaikutus Admicomin vuoden 2020 liikevaihtoon. Koko vuoden osalta liikevaihdon kasvun arvioidaan ylittävän viime vuoden tason (37 %). Kannattavuuden eli EBITDA:n ennakoidaan pysyvän aiemmin annetussa ohjeistuksessa eli 35 – 45 % haarukassa.


Suunnattu osakeanti

Admicom Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Tocoman Oy:n pääomistajalle Tocoman Group Oy:lle. Myyjän merkittäviksi annettavien uusien osakkeiden kokonaismäärä on 41 923 ja suunnatun annin jälkeen Admicom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 927 698 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,85 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, jotta yrityskaupassa varmistetaan myyjän ja ostajan yhteiset intressit myös lähivuosille.

Osakkeen merkintähinta on 71,56 euroa ja se vastaa Admicom Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua tammikuun (1.1. – 31.1.2020) keskikurssia. Merkintäaika alkoi välittömästi kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Osakkeiden merkintäpäivä on 10.3.2020, ellei Yhtiön hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjä maksaa sille merkittäväksi annettavien Yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla Yhtiölle apporttina Tocoman Oy:n osakkeet.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2020 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun Myyjä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Myyjä on sitoutunut kauppakirjassa Admicomin osakkeiden luovutusta koskeviin rajoituksiin (Lock-up), joiden myötä osakkeiden myyntirajoitteet purkautuvat kokonaisuudessaan viimeistään kahden vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoituksesta.


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointijohtaja
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 150 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/


JAKELU


Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet