Cramo Oyj:n vuonna 2022 erääntyvään joukkovelkakirjalainaan liittyen vastaanotetut takaisinmaksuvaatimukset

Cramo Oyj     Pörssitiedote 20.3.2020 klo 14.00 (EET)

Cramo Oyj ("Cramo") tiedotti 11.11.2019 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen Boels Topholding B.V.:n ("Boels") kanssa, jonka mukaisesti Boels aloitti Cramon hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Cramon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ("Ostotarjous") 25.11.2019. Boels ja Cramo tiedottivat 5.2.2020 Ostotarjouksen lopullisesta tuloksesta ja Boelsin aikomuksesta toteuttaa Ostotarjous, ja 6.2.2020 Cramo tiedotti Ostotarjouksen toteutumisen muodostaneen joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 10 mukaisen määräysvallan vaihtumisen (Change of Control) Cramon 28.2.2022 erääntyvässä 150 000 000 euron 2,375 prosentin kiinteäkorkoisessa joukkovelkakirjalainassa (ISIN: FI4000232509).

Cramo on 19.3.2020 mennessä, joka oli joukkovelkakirjalainaan liittyvien takaisinmaksuvaatimusten määräpäivä, vastaanottanut takaisinmaksuvaatimuksia 15 800 000 euron määrästä joukkovelkakirjalainan pääomasta laskettuna. Cramo toteuttaa 9.4.2020 sellaisten joukkovelkakirjojen lainapääoman ja kertyneiden korkojen ennenaikaisen takaisinmaksun (ilman preemioita tai sopimussakkoa), joiden osalta ennenaikaista takaisinmaksua on vaadittu. Joukkovelkakirjoille, joiden takaisinmaksua on vaadittu, kertyy korkoa 9.4.2020 saakka (pois lukien mainittu päivämäärä). Takaisinmaksetut joukkovelkakirjat mitätöidään ja mitätöinnin jälkeen joukkovelkakirjalainan ulkona oleva määrä on 134 200 000 euroa.

CRAMO OYJ


Lisätietoja:

Ville Halttunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 050 346 0868, sähköposti: ville.halttunen@cramo.com


Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com


Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä. Boels Topholding B.V. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Cramon osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup